Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:7:14
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 2 lekcji na temat Wymiana walut i handel.
Zobacz 2 lekcje
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Spójrzmy, czy potrafimy intuicyjnie zrozumieć, dlaczego saldo rachunku bieżącego oraz saldo rachunku kapitałowego się wyrównują? Tutaj przedstawiam uproszczone wersje rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego w USA w 2007 roku. Linijka po linijce omówię, co każda z tych pozycji oznacza. Pomyślimy również o ogólnym obrazie, jeśli chodzi o przepływy amerykańskich dolarów. Pierwszą rzeczą w rachunku bieżącym jest bilans handlowy, który wskazuje deficyt. USA importuje dużo więcej niż eksportuje. Jeśli importujesz jakieś produkty, musisz za nie zapłacić obcokrajowcom, co oznacza odpływ pieniędzy. To dominuje w rachunku bieżącym, jest największą składową salda rachunku bieżącego. To jest 95,7 mld dolarów. Amerykanie otrzymali 95,7 mld więcej z aktywów, które posiadali za granicą, niż obcokrajowcy z aktywów w USA. To był napływ pieniędzy, wartość netto z tego dochodu. Ale USA wydało większą innym krajom, np. jako zagraniczna pomoc od rządu USA, mogły być to także pieniądze od obywateli USA wysyłane członkom ich rodzin przebywającym za granicą lub darowizny na rzecz programów pomocy. Widzimy, że bilans handlowy jest dominującą częścią. A więc, patrząc na rachunek bieżący bardzo ogólnie, skupiając się na bilansie handlowym, widzimy, że (napiszę to: "USA", "Reszta świata") USA kupuje dużo rzeczy, wydając więcej niż wynosi ta kwota, a więc reszta świata otrzymuje netto 710,8 mld dolarów. 710,8 mld w walucie USA. Ale wiemy, że to nie jest cały obraz, zachodzą też zmiany w własności aktywów. Skupię się teraz na dwóch górnych rzędach rachunku kapitałowego. Składają się na nie: zagraniczne zakupy aktywów w USA oraz zakupy USA aktywów zagranicznych. Często gdy ludzi mówią o rachunku kapitałowym, rozmawiają tylko o tych dwóch sprawach, mimo że składa się ono z tych trzech elementów. Można wyróżnić wąską definicję rachunku kapitałowego oraz szeroką definicję zawierającą te trzy podpunkty. Skupmy się na dwóch pierwszych punktach. Zagraniczne zakupy aktywów w USA oraz zakupy USA aktywów zagranicznych. Widzimy więc, że obcokrajowcy kupują dużo więcej aktywów w USA, niż Amerykanie kupują za granicą. Wyliczmy wartość netto. Obcokrajowcy kupują aktywa warte 2 bln- to jest napływ, muszą zapłacić w dolarach, by kupić nasze nieruchomości, akcje itp. Amerykanie używają tych dolarów za granicą, wymieniają je na obcą walutę i kupują w innych krajach aktywa warte 1,289 bln dolarów. I to jest odpływ. Odejmijmy więc te 1,289 bln. Różnica wynosi 768,2 mld. Można patrzeć na to w ten sposób, że obcokrajowcy kupują 768,2 mld aktywów w USA. Obcokrajowcy otrzymują aktywa w USA, a w zamian Amerykanie otrzymują 768,2 mld waluty. To interesująca sprawa. Amerykanie wysyłają tę walutę za granicę, w większości po to by kupić produkty. Ta kwota wynosi 710.8 mld. Jednak więcej pieniędzy wraca, ponieważ obcokrajowcy kupują aktywa w USA. Wyłania się interesujące pytanie- jak to jest możliwe? Jak może więcej pieniędzy wpływać do kraju, niż odpływać? To, że obcokrajowcy przywożą więcej pieniędzy do USA, niż Amerykanie wywożą do innych krajów, jest możliwe, jeśli obcokrajowcy mają dużą ilość amerykańskiej waluty na początek. Powiedzmy, że mają to w banku centralnym. Mają duże rezerwy walutowe. Wyobraźcie sobie, że inne krają posiadają duże ilości amerykańskiej waluty i jedynym sposobem na to, że przywiozą nam więcej dolarów, niż my wywieźliśmy im, jest to, że dokopują się do rezerw amerykańskiej waluty. Jak dużo będą musieli wziąć z rezerw? To będzie właśnie różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami. To jest kwota, którą oni przywożą do nas, a my wysyłamy im (głównie ze względu na bilans handlowy i deficyt na rachunku bieżącym) 710,8 mld. A to daje 57,4 mld. Będą więc musieli sięgnąć po 57,4 mld ze swoich rezerw, żeby pokryć różnicę. To jest pokazane tutaj. Obcokrajowcy będą musieli odjąć 57,4 mld. To jest zmiana netto w oficjalnych rezerwach walutowych. A zatem banki centralne innych rządów, będąc w posiadaniu rezerw walutowych, decydują się na użycie tych dolarów na rynkach walutowych po to, aby obywatele ich kraju mogli kupować aktywa w USA i przelewać pieniądze do USA, co nie wpływa na kurs wymiany. To dlatego te dwie wartości się zgadzają. Jeśli saldo rachunku bieżącego i wąska definicja salda rachunku kapitałowego się nie zgadzają, to oznacza zmianę w rezerwach. Wtedy będzie więcej dolarów netto wysłanych do USA, a więc stos dolarów w innym kraju na świecie musiał zostać uszczuplony o 57,4 mld dolarów. W kolejnych wideo będziemy mówić więcej o rezerwach banków centralnych oraz zagadnieniach z tym związanych.