If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dlaczego obroty bieżące i kapitałowe się zerują

Intuicyjne wyjaśnienie, dlaczego obroty bieżące i kapitałowe się zerują. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Spróbujmy intuicyjnie zrozumieć, dlaczego bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych zerują się nawzajem. Mam uproszczone wersje obrotów bieżących i obrotów kapitałowych dla USA za 2007 r. Prześledzimy wiersz po wierszu. Pomyślimy też szerzej o tym, jak przemieszczają się dolary amerykańskie. W bilansie obrotów bieżących od razu widzimy deficyt handlowy. Stany Zjednoczone importują znacznie więcej, niż eksportują. Gdy w ujęciu netto importujecie jakieś dobra, to musicie za nie zapłacić cudzoziemcom, zatem to odpływ funduszy. Tego widać najwięcej wśród obrotów bieżących. Odpływy stanowią tu znakomitą większość. Ta kwota, 95,7 mld, mówi nam, że w 2007 roku… Amerykanie uzyskali 95,7 mld więcej dochodu z aktywów, które posiadali za granicą, niż cudzoziemcy uzyskali z aktywów amerykańskich. To był wpływ funduszy z tego… wpływ netto z tego dochodu, ale USA zapłaciły innym krajom więcej niż to. Mogła to być rządowa pomoc dla zagranicy, albo przelewy kierowane przez amerykańskich obywateli do rodziny w innych krajach, albo darowizny na jakieś programy pomocowe itp. Widzimy jednak, że tu dominuje bilans handlowy. Już pobieżne spojrzenie na te obroty, zwłaszcza na bilans handlowy, powiedziałoby wam coś o sytuacji Stanów. Zapiszę to tu. To są Stany Zjednoczone, a tutaj… zapiszę… reszta… reszta świata. Zatem USA, głównie… Dowiadujemy się stąd, że Stany Zjednoczone biorą… Stany Zjednoczone kupują rzeczy… a potem… płacą za nie i wydają jeszcze trochę więcej. Zatem reszta świata dostaje… reszta świata dostaje, netto, 710,8 mld w walucie amerykańskiej. Zatem 710,8 mld… w walucie amerykańskiej… Ale wiemy, że to nie wszystko. Trzeba też uwzględnić zmianę własności aktywów. Teraz więc… skupię się na dwóch górnych wierszach bilansu obrotów kapitałowych. Dotyczą nabywania przez cudzoziemców aktywów amerykańskich, a przez USA - aktywów zagranicznych. Ludzie utożsamiają obroty kapitałowe z tymi dwoma wierszami, ale obejmują one także wiersz trzeci. Niektórzy to różnicują. To obroty kapitałowe w węższym rozumieniu; rozumienie szersze obejmuje te trzy pozycje. Weźmy jednak pod uwagę te wiersze: nabywanie amerykańskich aktywów przez cudzoziemców i zagranicznych przez Amerykanów. Cudzoziemcy kupują więcej aktywów w USA niż Amerykanie za granicą. Możemy to podliczyć. Wyświetlmy kalkulator. Obliczmy więc… Cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa warte 2 biliony, to jest wpływ. Muszą nam płacić w dolarach, kupując nasze nieruchomości, akcje itp. A potem Amerykanie wykorzystują te dolary, wymieniają je na zagraniczną walutę i kupują aktywa zagraniczne za 1,3 bln. To jest odpływ. Odejmijmy to więc. 1289,5. Jeśli zestawimy pierwsze dwie linijki, uzyskamy 768,2 mld. Można patrzeć na to tak… Rozliczając wszystko w ujęciu netto, zobaczymy, że cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa warte 768,2 mld. Zapiszę to. Zatem… Cudzoziemcy nabywają amerykańskie aktywa… amerykańskie aktywa… a w zamian Amerykanie… Amerykanie uzyskują – ile to było? 768,2 mld w jakiejś walucie. To jest bardzo ciekawe. Amerykanie wysyłają te pieniądze za granicę, głównie żeby kupować rzeczy. Część idzie na darowizny, ale większość na zakupy. 710,8 mld. Ale wraca większa kwota, bo cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa. Prowadzi to do ciekawego pytania: jak to jest możliwe? Że więcej wpływa niż wypływa? Jedynym, co tłumaczy, że cudzoziemcy dają więcej dolarów nam niż my reszcie świata, jest to, że na początku mieli oni dużo pieniędzy. Na początku mieli dużo waluty. Powiedzmy, że trzymali ją w swoim banku centralnym. Mają dużo rezerw w dolarach amerykańskich. Może zdążę omówić to szczegółowo; na razie wyobraźcie sobie, że reszta świata ma mnóstwo dolarów. Cudzoziemcy mogą nam przesłać więcej dolarów niż my przesłaliśmy im, jeśli sięgną do swoich rezerw dolarowych. Jak bardzo będą musieli je uszczuplić? O różnicę między tymi wartościami. Zobaczmy, ile. Zatem wysyłamy… to jest kwota, którą przesyłają nam. My wysyłamy pieniądze im, głównie z powodu bilansu handlowego. Ogółem, z powodu deficytu w bilansie obrotów bieżących – 710,8 mld. Jest 57,4 mld, których nie równoważą kwoty wysyłane przez nas do nich. Cudzoziemcy będą zatem musieli sięgnąć do swoich rezerw po 57,4 mld, żeby zniwelować różnicę. I to właśnie mamy tutaj. Rezerwy cudzoziemców będą musiały zmniejszyć się o 57,4 mld. Zapiszę. Netto. Chcę, żeby to było jasne. Można to uznać za naszą zmianę netto. Zmiana netto w oficjalnych… dopiszę… w zagranicznych rezerwach. Ogólnie rzecz biorąc, banki centralne innych rządów muszą… Miały sterty dolarów i postanowiły wykorzystać część tych dolarów na zagranicznych giełdach walut. Przede wszystkim dlatego, by ich obywatele mogli kupować aktywa w USA. Nabywać rzeczy lub inaczej przekazywać pieniądze do Stanów. Omówimy to szczegółowo. Te procesy nie wpływają zbytnio na kursy wymiany. Właśnie dlatego te dwie rzeczy się znoszą. A każda rozbieżność, kwota, o którą różnią się bilans operacji bieżących i bilans operacji kapitałowych w wąskim ujęciu, musi wynikać ze zmiany w rezerwach. Musi być… w tym przypadku więcej dolarów amerykańskich netto jest wysyłanych do USA, więc czyjaś sterta dolarów gdzieś na świecie musiała się uszczuplić o 57,4 mld. Powiemy więcej o bankach centralnych i rezerwach dolarowych. Będą ciekawostki, np. jak George Soros dużo zarobił na takim zjawisku.