PKB - pomiar dochodu narodowego

Lekcje
Wprowadzenie do ekonomii
PKB (czyli GDP) i model okrężnego przepływu dochodów i wydatków
Składniki PKB
Realny i nominalny PKB
Thomas Piketty "Kapitał w XXI wieku" - Dochód narodowy i nierówność
O tym dziale
Okrężny przepływ dochodów i wydatków. Produkt krajowy brutto.