Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przykład obliczania realnego PKB za pomocą deflatora

In this video explore a simplified example of how to calculate real GDP from nominal GDP using the GDP deflator. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Powiedzmy, że nominalny PKB w 2011 r. wynosi 15294,3 mld dolarów. Nie zmyślam. To szacunkowa wartość PKB w czwartym kwartale 2011 r. Tylko wtedy. Na jej podstawie wyliczyli wartość dla całego roku i uzyskali 15 000 mld, czyli 15,2943 biliona dolarów PKB. Powiedzmy, że deflator PKB w odniesieniu do 2010 r., zawsze trzeba wiedzieć, do którego roku odnosi się deflator, to 102,5. Tyle wynosi deflator PKB z 2011 r. Można to interpretować np. tak: jeśli za rok bazowy przyjmiemy 2010, to możemy uznać, że ceny w tym roku wynoszą 100. a teraz, w 2011, są na poziomie 102,5. Inaczej: ogólny poziom cen, już mówiliśmy, że trudno to zmierzyć, ale spróbowano to zrobić i ogólny poziom cen wzrósł o 2,5%, ze 100 do 102,5. Wiemy już, czym jest nominalny PKB. PKB mierzony w dolarach z 2011 r., często zwany PKB w dolarach bieżących. Znamy deflator, więc czy możemy obliczyć PKB realny dla 2011 r.? Będzie to realny PKB w dolarach z 2010 r., gdyż deflator odnosi się do tego roku. Musimy pamiętać, że stosunek naszego nominalnego PKB… nominalnego PKB… do PKB realnego to będzie współczynnik… można go widzieć jako stosunek wartości dolara obecnego do tej z 2010 r. Albo - inne spojrzenie - to stosunek deflatora, deflatora, 102,5, do 100, czyli, można powiedzieć, deflatora z 2010 r. Ustaliliśmy poziom tamtych cen na 100, a teraz wynoszą 102,5. Z tej perspektywy, nasz PKB w dolarach bieżących wynosi 15294,3 mld dolarów, czyli 15,2943 biliona. Chcemy wyliczyć PKB realny. Nie znamy jeszcze tej wartości. Ale znamy deflator. Wiemy, że rzeczy są o 2,5% droższe, czyli deflator wynosi 102,5. 102,5. Możemy więc wyliczyć PKB realny. 102,5 przez 100, policzycie w głowie, wynosi to po prostu 1,025. Mamy więc 15 bilionów z haczykiem podzielone przez 1,025… albo możecie podzielić obie strony przez 1,025 i pomnożyć je przez PKB realny. Zróbmy to więc. Trochę w lewo… Pomnóżmy obie strony przez realny PKB mnożę przez realny PKB… i dzielę przez 1,025. 1,025. Jeden… zero… dwa… pięć. To skraca się z tym, dlatego mnożyliśmy obie strony przez realny PKB, a to skraca się z tym i uzyskujemy nasz realny PKB. Zostawię to tu. I napiszę na niebiesko. Ten realny PKB jest równy naszemu PKB w dolarach bieżących. 15294,3 mld dolarów podzielone przez… stosunek naszego deflatora i stu, czyli przez 1,025. Gdybym to ja nadawał nazwy pojęciom makroekonomicznym, deflatorem nazwałbym to. To by była jedynka, a to nazwałbym 1,205, wtedy nie trzeba byłoby ciągle mnożyć i dzielić przez 100. Powiecie: „Podzielmy PKB w dolarach bieżących przez deflator, czyli poddajmy tę wartość deflacji”. I uzyskalibyśmy realny PKB. To by miało sens. Tak czy inaczej, to już upraszcza sprawę: to PKB w dolarach bieżących, nominalny PKB. Dzielimy go przez to, co wolałbym nazwać deflatorem, czyli przez deflator dzielony przez 100, i to daje realny PKB. Poddajemy deflacji dolar bieżący. Policzę to na kalkulatorze. Wyświetlę go… Wszystko w miliardach. 15 294,3… to w miliardach, podzielone przez… wynik też będzie w miliardach, 1,025… Uzyskujemy 14 921,3. Odsunę to, żeby sobie przypomnieć. Mam słabą pamięć. To nasz realny PKB. Realny PKB wynosi zatem 14921… 14921,3 - zaokrągliłem… miliarda dolarów. To nasz realny PKB. 14921,3 miliarda dolarów, albo, zapisane inaczej, 14,9213 biliona dolarów. Bilion… Bilion dolarów.