Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Deficits and debts

Zadanie

The government of Cloud City spent $100 million more than it had in tax revenues this year.
What is the impact of this shortage on the budget balance and national debt in Cloud City?
Wybierz 1 odpowiedź: