Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Economic growth

Zadanie

The AD-AS model of Snaximus changed as shown in this graph:
Which of the following illustrates what would also be occuring in Snaximus’ production possibilities curve?
Wybierz 1 odpowiedź: