Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

2. Bogactwo a dochód

Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Zanim przejdziemy do nierówności, warto porozmawiać o różnicy... O różnicy między majątkiem... a dochodem. Te pojęcia często są mylone w rozmowach o... majątku i dochodach, lecz także o nierównościach. Jak się domyślacie, te sprawy idą w parze. Intuicyjnie zakładamy, że ktoś o dużym majątku ma duży dochód, a ktoś o wysokim dochodzie prawdopodobnie ma duży majątek. Ale to nie jest to samo. Majątkiem nazwiemy kapitał lub posiadane aktywa. To jest wartość... kapitału i aktywów, które posiadacie. Posiadany kapitał i aktywa. Innymi słowy, ile zarabia się w określonym czasie. Kwota... Kwota zarobiona w danym okresie. Zazwyczaj idą w parze, lecz nie zawsze. Rozpatrzmy sytuację, gdy tak nie jest. Powiedzmy, że to emeryt. Może mieć duży majątek, bo przez całe życie zarabiał i oszczędzał. Powiedzmy, że wasi dziadkowie... że wasz dziadek ma majątek. Suma jego aktywów wynosi milion dolarów. Aktywa całkowite są warte milion. Ale dziadek już nie pracuje, to emeryt. Zatem jego dochód całkowity to zwrot z tego miliona dolarów. Powiedzmy, że zainwestował w bezpieczne papiery, obligacje itp., więc dostaje 3% zwrotu po opodatkowaniu, od swojego majątku. Zatem jego dochód wyniesie 30 000 dolarów rocznie. A teraz powiedzmy, że to wy. Może dopiero skończyliście studia, macie więcej długów niż aktywów, może nawet wasz majątek jest... Macie auto warte 20 000$, ale musicie spłacić 40 000$ kredytu na studia, więc wasz majątek jest ujemny. Możecie mieć majątek minus... Minus 20 tysięcy dolarów, lecz edukacja się przydała, zdobyliście dobrą pracę i teraz zarabiacie... powiedzmy, że zarabiacie 80 000$ rocznie. Oto sytuacja, w której młodszy człowiek ma więcej zobowiązań niż aktywów, jego majątek jest ujemny, ale dochód - całkiem wysoki. A starszy emeryt ma duży majątek, zaś niższy dochód. Oczywiście te przykłady są skrajne: młody człowiek dużo zarabia, ale ma długi, a senior żyje ze zwrotu... z majątku zgromadzonego w czasie całego życia. Naturalnie występuje korelacja, zwłaszcza gdy majątek jest bardzo duży. Powiedzmy, że dziadek nie zaoszczędził miliona, tylko 10 milionów. Załóżmy: 10 milionów. I inwestuje je zupełnie tak samo. 3% od 10 milionów to 300 000 dolarów rocznie. Na życie. Rzecz jasna, gdy rośnie majątek, to dochód z majątku, od tego kapitału, też się powiększa. W pewnym momencie może się stać wyższy od dochodu, który zdołalibyście uzyskać tylko z pracy. Celem tego filmiku jest podkreślenie różnicy. Czasami, mówiąc o nierównościach czy dysproporcjach, ludzie analizują majątek zgromadzony przez pewną część populacji, ale zdarza się też, że mówią o dochodzie narodowym i o tym, że coraz większy udział ma w nim 1% najbogatszych, czy 10% albo kwartyl. Często idą w parze, ale trzeba rozumieć różnicę.