Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:7:05
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 5 lekcji na temat System walutowy.
Zobacz 5 lekcji

Prosty system rezerwy częściowej (część 2)

Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
w poprzednim filmie zobaczyliśmy, jak bank stosuje system rezerw cząstkowych w swoim bilansie przypominam, że cały czas mówimy o rezerwach cząstkowych ktos deponuje 100 mln dolarów, z czego 90 mln zostaje pożyczonych może on w każdej chwili zażądać ich wypłaty w zamian za 90 mln pożyczonych bank zyskał aktywo w postaci skryptów dłużnych na 90 mln dolarów w tym filmie chciałbym wyjasnić, że jest to koncepcyjnie właściwy sposób myslenia ale bank może praktycznie zrobić coś innego może kreować wzrost zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów nie mam zamiaru tutaj ani usprawiedliwiać ani potępiać systemu rezerw cząstkowych chcę tylko pokazać, jak działa w praktyce. Możecie sami podjąć dyskusję nt. tego systemu pozostańmy przy naszym przykładzie i zacznijmy podobnie mam 10 mln dolarów aktywów, jest to głównie wartość budynku systemów IT, sieci bankomatów itp. jestem właścicielem tego banku wszystkie aktywa są moją własnością, czyli kapitał własny wynosi 10 mln w tym przykładzie stworzymy także 100 mln depozytów jak w poprzednim załóżmy, że osoba A daje w depozyt 10 mln dolarów i ta osoba A może żądać swoich 10 mln osoba B zakłada rachunek czekowy to, co teraz powiem, wyda sie niezgodne z intuicją bank może nie tylko pożyczać te pieniądze tutaj, ale także może powiększyć depozyty, których właściciel mogą posługiwać się czekami zatem przychodzę do tego banku i chcę pozyczyć 50 mln bank mówi: ok, pożyczymy mu, zrobi z pieniędzy dobry użytek, spłaci kredyt więc teraz bank pożyczy mi pieniądze ale bank nie ma nawet takich środków co teraz zrobi bank? otóż bank utworzy rachunek czekowy na 50 mln dolarów bank zakłada dla Sala rachunek z możliwością wystawiania czeków oczywiscie w interesie banku nie jest rozdawanie pieniędzy rachunek Sala skompensuje aktywo w postaci skryptu dłużnego należnego bankowi od Sala kredyt udzielony Salowi będzie aktywem, ponieważ Sal w przyszłości spłaci kredyt Teraz pojawia sie Bill i Bill chciałby pożyczyć, powiedzmy, 40 mln i bank uznaje, że to dobra inwestycja mamy tu 50 mln wartości dla skryptów dłużnych Sala i 50 mln kredytów, napisze tutaj 50 mln kredyt mogę przenaczyć na swój biznes albo mogę też chcieć spieniężyć te czeki oczywiście bank musi być pewny, że posiada wystarczającą ilość rezerw na wypadek, jesli pojawię sie i będę chciał wypłacić więcej niz 10 mln dolarów bank będzie musiał wtedy pożyczyć rezerwy od innego banku albo ostatecznie od banku centralnego za chwilę przejdziemy dalej ale najpierw chcę wykazać, że dojdziemy do identycznej sytuacji w przypadku obu bilansów teraz przychodzi do banku kolejny biznesmen nazwijmy go Bill i chce pożyczyć 40 mln dolarów bank decyduje sie pożyczyć Billowi 40 mln ponieważ bank nie ma takich środków, po raz kolejny bank tworzy rachunek, którego właściciel może posługiwać się czekami rachunek rekompensuje aktywo w postaci skryptu dłużnego od Billa o wartości 40 mln dolarów zapytacie pewnie teraz, jak bank może w ten sposób działać i w pewnym sensie kreować pieniądz? Bo rachunki, których właściciele mogą posługiwać się czekami, to w istocie pieniądze ich właściciele mogą wypisywać czeki tym, co ogranicza bank, są wymagania odnośnie rezerw ponieważ stosunek depozytów czekowych do rezerw może wynieść 1 do 10 rezerwy mogą być co najmniej chociaż tu występują różnice w zależności od kraju w zależności od prowadzonej polityki rezerw, jest to jakiś sposób kontroli nad pieniądzem w dużych bankach w Stanach rezerwy muszą stanowić 10% depozytów czekowych i to właśnie ogranicza banki i nasz bank także nie może przekroczyć tej granicy, jest ograniczony wielkoscią rezerw i udzielonych kredytów Wydaje się lekko podejrzane, że bank może tworzyć z niczego rachunki czekowe i zapewniać ludzi, że mogą mieć na żądanie 100 mln podczas gdy naprawdę bank ma 10 mln dolarów rezerw a reszta to zobowiązania klientów jest to jednak taka sama sytuacja jak z w poprzednim przykładzie która wydaje się bardziej tradycyjna ale tutaj również mówisz komuś, że ma 100 mln na żądanie, ale z tego pożyczasz 90 mln i w sejfie masz fizycznie 10 mln dolarów te dwie wersje, dwa przykłady są funkcjonalnie równoznaczne jeśli masz problem z którąś z nich i masz wrażenie, że bank kreuje pieniądz to musisz wiedzieć, że to samo dzieje się w obu przypadkach i problem stanowi pożyczanie w systemie rezerw cząstkowych