Główna zawartość

Elastyczność

Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:

O tym dziale

Elastyczność cenowa popytu i podaży. Jak są one wrażliwe na zmianę ceny?