If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Międzynarodowe problemy środowiskowe

Este artigo trata do aquecimento global e suas possíveis consequências no clima e para os ecossistemas terrestres.

Kluczowe pojęcia

  • Niektóre globalne problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie i bioróżnorodność, istnieją ponad granicami państw i muszą być adresowane jakimiś rodzajami umów międzynarodowych.
  • Bioróżnorodność to spektrum zwierzęcego i roślinnego materiału genetycznego.
  • Międzynarodowe efekty zewnętrzne to takie efekty uboczne podejmowanych decyzji, które przekraczają granicę i nie mogą zostać rozwiązane przez jedno państwo działające w pojedynkę.

Międzynarodowa perspektywa problemów środowiskowych

Wiele krajów na całym świecie stało się bardziej świadomych korzyści płynących z ochrony środowiska. Niestety nawet jeśli większość krajów podejmuje kroki mające na celu rozwiązanie swoich problemów środowiskowych, to wciąż nie rozwiąże to pewnych problemów środowiskowych, które przekraczają granice krajów.
Take global warming, for example—no one nation by itself can reduce carbon dioxide and other gas emissions enough to solve the problem. The problem is so big, nations must cooperate to effectively address it.
Innym przykładem jest wyzwanie zachowania bioróżnorodności—spektrum materiału genetycznego zwierząt i roślin. Chociaż jeden kraj może chronić bioróżnorodność w swoich własnych granicach, to żaden nie może samotnie chronić bioróżnorodności na świecie.
Globalne ocieplenie i bioróżnorodność to przykłady międzynarodowych efektów zewnętrznych—takich, które przekraczają granice i nie mogą zostać rozwiązane przez jeden kraj działający samotnie.

Jak powinny wyglądać międzynarodowe regulacje środowiskowe?

Połączenie wysiłków narodów na świecie w celu rozwiązania problemów środowiskowych wymaga trudnych negocjacji pomiędzy krajami o różnych poziomach dochodów i różnych hierarchiach wartości. Jeśli kraje takie jak Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk, i inne kraje rozwijają swoje gospodarki przez spalanie znacznych ilości paliw kopalnych, wycinanie swoich lasów i naturalnych miejsc życia dzikiej przyrody, to krajom o wysokich przychodach, działającym samotnie, będzie trudno zredukować powstawanie gazów cieplarnianych.
Jednakże kraje o niskich przychodach, z pewną zrozumiałą złością, mogą wytknąć krajom o wysokich dochodach to, że nie mają one moralnego prawa do pouczania krajów o niskich dochodach o konieczności przedkładania ochrony środowiska ponad wzrost gospodarczy. W końcu kraje o wysokich dochodach historycznie były—i wciąż są—największymi sprawcami efektu cieplarnianego przez spalanie paliw kopalnych. Ciężko powiedzieć ludziom, którzy żyją w kraju o niskim przychodzie—gdzie brakuje odpowiedniej diety, opieki zdrowotnej i edukacji—że powinni poświęć lepszą jakość życia w zamian za czystsze środowisko.
Jeśli kraje o wysokich dochodach chcą, żeby kraje o niskich dochodach zredukowały swoją emisję gazów cieplarnianych, to kraje o wysokich przychodach być może muszą zapłacić część kosztów. Być może niektóre z tych płatności będą miały miejsce na rynku prywatnym—na przykład niektórzy turyści z bogatych krajów mogą hojniej płacić na wakacjach blisko bogactw naturalnych krajów o niskich dochodach. Lub być może niektóre transfery zasobów będą miały miejsce przez stworzenie nowoczesnej technologii kontrolującej zanieczyszczenie, udostępnionej biedniejszym krajom.
Praktyczne szczegóły tego, jak taki międzynarodowy system mógłby wyglądać i działać ponad granicami państwowymi, są bardzo złożone. Wydaje się jednak bardzo nieprawdopodobne, żeby jakaś postać rządu światowego wprowadziła uszczegółowiony system regulacji środowiskowych typu rządź i kontroluj na całym świecie. Dlatego zdecentralizowane i zorientowane rynkowo podejście może być jedynym praktycznym sposobem zajęcia się problemami takimi jak globalne ocieplenie i bioróżnorodność.

Podsumowanie

  • Niektóre globalne problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie i bioróżnorodność, istnieją ponad granicami państw i muszą być adresowane jakimiś rodzajami umów międzynarodowych.
  • Bioróżnorodność to spektrum zwierzęcego i roślinnego materiału genetycznego.
  • Międzynarodowe efekty zewnętrzne to takie efekty uboczne podejmowanych decyzji, które przekraczają granicę i nie mogą zostać rozwiązane przez jedno państwo działające w pojedynkę.

Pytania do powtórzenia

  • Jakie kompromisy podejmowane przez kraje o niskich dochodach i wysokich dochodach na międzynarodowych konferencjach dotyczących globalnego zniszczenia środowiska?
  • Jakie argumenty kraje o niskich dochodach mogą podnieść w międzynarodowych dyskusjach dotyczących globalnego oczyszczania środowiska?

Pytania rozwijające myślenie krytyczne

  • Czy ekstremalnie duże poziomy zanieczyszczenia mogą szkodzić wzrostowi gospodarczego kraju o wysokich dochodach? Dlaczego, lub dlaczego nie?
  • Jakie korzyści kraje o wysokich dochodach mogą odnieść z pokrycia większości kosztów redukcji zanieczyszczeń stworzonych przez kraje o niskich dochodach?