If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Korzyści i koszty praw regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska w USA

Poczytaj o konkretnych przykładach praw środowiskowych w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczenie na język polski - Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Kluczowe pojęcia

 • Patrząc całościowo, korzyści z regulacji środowiskowych w USA przewyższyły koszty.
 • Kiedy zakres regulacji środowiskowych będzie się zwiększał, dodatkowe wydatki na ochronę środowiska prawdopodobnie będą miały rosnące koszty krańcowe i malejące korzyści krańcowe.
 • Ten wzór sugeruje, że elastyczność i efektywność kosztowa narzędzi ochrony środowiska zorientowanych rynkowo będą stawać się ważniejsze.

Wprowadzenie

Ekonomiści rządowi oszacowali, że firmy mogą płacić nawet 200 bilionów dolarów rocznie żeby dostosować się do federalnych praw środowiskowych. To całkiem sporo. Czy są to dobrze wydane pieniądze?

Czyste powietrze i czysta woda

Korzyści z czystszego środowiska można podzielić na cztery obszary:
 • Ludzie mogą być zdrowsi i żyć dłużej.
 • Niektóre sektory polegające na czystym powietrzu i wodzie—jak rolnictwo, rybołówstwo i turystyka—mogą odnieść korzyści.
 • Wartość nieruchomości może być wyższa.
 • Ludzie mogą po prostu cieszyć się czystszym środowiskiem w sposób, który nie wymaga transakcji rynkowej.
Niektóre z tych korzyści, takie jak zyski z turystyki lub rolnictwa są relatywnie łatwe do oszacowania w kategoriach ekonomicznych. Trudniej przypisać wartość pieniężną innym rzeczom, takim jak wartość czystego powietrza dla kogoś z astmą. Wydaje się niemożliwe przypisać jednoznaczną wartość pieniężną jeszcze inne wartości, takie jak satysfakcja z wiedzy o tym, że w Wielkim Kanionie jest czyste powietrze, nawet jeśli nie odwiedziłeś nigdy Wielkiego Kanionu.
Chociaż szacunki korzyści z ochrony środowiska nie są precyzyjne, to wciąż mogą być dość odkrywcze. Na przykład w badaniu przeprowadzonym przez Agencję Ochrony Środowiska USA przyglądano się kosztom i korzyściom Clean Air Act od 1970 do 1990. Z badania wynika, że całkowite koszty w tym czasie wyniosły z grubsza 500 bilionów dolarów—ogromna kwota. Jednakże odkryto również, że średnia wartość szacowanych korzyści zdrowotnych i innych korzyści z czystego powietrza wyniosła 22 tryliony dolarów—około 44 razy więcej niż koszty.
Nowsze badania przeprowadzone przez Agencję podawały szacunki, że korzyści dla amerykanów, wynikające z Clear Air Act, przewyższą ich koszty tak, że stosunek korzyści do kosztów wyniesie cztery do jednego. Agencja oszacowała, że "w 2010 roku korzyści z programów Clean Air Act wyniosą łącznie około 110 bilionów dolarów. To oszacowanie przedstawia wartość uniknięcia wzrostu zachorowań i przedwczesnej śmieci, która w innym wypadku miałaby miejsce."
Stwierdzenie, że ogólne korzyści regulacji środowiskowych przewyższyły koszty w przeszłości to jednak coś innego, niż stwierdzenie, że każda regulacja środowiskowa ma sens. Badania sugerują na przykład, że kiedy rozbijemy zanieczyszczenia na typ emisji, to korzyści z kontroli zanieczyszczenia powietrza przewyższają koszty w pierwszej kolejności dla cząstek stałych i ołowiu. Kiedy spojrzymy na inne rodzaje zanieczyszczenia powietrza, to koszty ich redukcji mogą być porównywalne lub większe od korzyści.
To, że niektóre regulacje środowiskowe miały w przeszłości korzyści większe niż koszty, nie udowadnia, że każda indywidualna regulacja jest sensownym pomysłem.

Ekoturystyka: Niech ekolodzy płacą

Definicja ekoturystyki jest nieco niejasna. Czy oznacza ona spanie na ziemi, jedzenie korzeni i zbliżanie się do dzikich zwierząt? Czy oznacza ona latanie helikopterem i strzelanie strzałkami ze znieczuleniem w afrykańskie dzikie zwierzęta? A może trochę tego i tego? Definicja może być niejasna, ale turyści, którzy chcą docenić ekologię miejsca swojego przeznaczenia—ekoturyści—są impulsem dużego i ciągle rosnącego biznesu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekoturystyki szacuje, że międzynarodowi turyści zainteresowani oglądaniem natury w jej naturalnym środowisku będą odbywać 1,56 bilionów podróży do końca 2020.
Uświadamiając sobie atrakcyjność ekoturystyki, mieszkańcy krajów o niskich dochodach mogą dojść do wniosku, że zachowanie siedlisk dzikich zwierząt jest bardziej dochodowe niż, powiedzmy, wycinanie lasów lub wypas zwierząt gospodarskich żeby przeżyć. W Południowej Afryce, Namibii i Zimbabwe, na przykład, znaczny przyrost populacji nosorożca i słonia przypisuje się szeroko ekoturystyce, która daje lokalnym społecznościom zachętę ekonomiczna do ochrony tych gatunków.
Niektóre z czołowych miejsc, do których jeżdżą ekoturyści, to Kostaryka i Panama w Środkowej Ameryce, Karaiby, Malezja i Południowy Pacyfik, Nowa Zelandia, Serengeti w Tanzanii, amazońskie lasy deszczowe i Wyspy Galapagos. W wielu z tych krajów i regionów rządy wprowadziły zasadę, że zyskami z ekoturystyki trzeba dzielić się z lokalną społecznością, dając ludziom w tych społecznościach rodzaj prawa własności, który zachęca ich do ochrony ich własnego, lokalnego środowiska.
Ekoturystyka wymaga starannego zarządzania, tak, żeby połączenie chętnych turystów i lokalnych przedsiębiorców nie zniszczyło tego, co chcą zobaczyć goście. Ale niezależnie od wątpliwości odnośnie niektórych rodzajów ekoturystyki—takich jak okazjonalne strzelanie przez bogatych turystów do starszych osobników lwów z karabinów o dużej mocy—warto pamiętać, że alternatywą jest często zniszczenie lokalnego środowiska przez ludzi z niskimi dochodami żyjącymi w krajach o niskich dochodach żeby przetrwać.

Przychód krańcowy i koszty krańcowe

Możemy użyć narzędzi takich jak analiza wartości krańcowych—tak jak na wykresie poniżej—żeby pokazać koszty krańcowe i korzyści krańcowe redukcji zanieczyszczenia.
Kiedy ilość ochrony środowiska jest niska, to zanieczyszczenie jest duże—na przykład przy ilości start text, Q, a, end text—istnieje zwykle wiele relatywnie tanich i łatwych sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia, a korzyści krańcowe z tego są zwykle dość wysokie. W start text, Q, a, end text ma sens przeznaczanie większej ilości zasobów na walkę z zanieczyszczeniem. Jednakże kiedy ochrona środowiska rośnie, tanie sposoby redukcji zanieczyszczenia się wyczerpują, i muszą być używane bardziej kosztowne metody. Krzywa kosztów krańcowych rośnie, a korzyści krańcowe maleją.
Kiedy ilość ochrony środowiska rośnie do start text, Q, b, end text, luka pomiędzy korzyściami krańcowymi a kosztami krańcowymi się zmniejsza. W punkcie start text, Q, c, end text koszty krańcowe przewyższają korzyści krańcowe. Na tym poziomie ochrony środowiska społeczeństwo nie alokuje zasobów efektywnie, ponieważ zbyt wiele zasobów jest przeznaczanych na ochronę środowiska.
Wykres pokazuje, że kiedy ochrona środowiska jest na niskim poziomie, korzyści krańcowe redukcji zanieczyszczenia są wysokie. Kiedy ilość ochrony środowiska rośnie, koszty krańcowe przewyższają korzyści krańcowe.
Źródło obrazka: Figure 1 w "The Benefits and Costs of U.S. Environmental Laws" by OpenStaxCollege, CC BY 4.0
Kiedy społeczeństwo zbliża się do start text, Q, b, end text, niektórzy mogą twierdzić, że ważniejsze staje się używanie narzędzi ochrony środowiska zorientowanych rynkowo, żeby utrzymać koszty ochrony środowiska na maksymalnie niskim poziomie. Celem takich ludzi jest uniknięcie przepisów dotyczących ochrony środowiska, które zapewnią poziom ochrony w punkcie start text, Q, c, end text, gdzie koszty krańcowe przewyższają korzyści.

Podsumowanie

 • Patrząc całościowo, korzyści z regulacji środowiskowych w USA przewyższyły koszty.
 • Kiedy zakres regulacji środowiskowych będzie się zwiększał, dodatkowe wydatki na ochronę środowiska prawdopodobnie będą miały rosnące koszty krańcowe i malejące korzyści krańcowe.
 • Ten wzór sugeruje, że elastyczność i efektywność kosztowa narzędzi ochrony środowiska zorientowanych rynkowo będą stawać się ważniejsze.

Pytania do powtórzenia

 • Kiedy zakres ochrony środowiska rośnie, czy będziesz oczekiwać spadku czy wzrostu kosztów krańcowych ochrony środowiska? Dlaczego?
 • Kiedy zakres ochrony środowiska rośnie, będziesz oczekiwać spadku czy wzrostu korzyści krańcowych? Dlaczego?

Pytania rozwijające myślenie krytyczne

 • Z perspektywy ekonomicznej czy ma sens polityka dążenia do celu zero zanieczyszczeń? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 • Recykling jest względnie niedrogim rozwiązaniem większości problemów z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem, szkłem i innymi podobnymi odpadami. Czy miałaby sens polityka, w której każdy miałby obowiązek recyklingu?