If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kompromis pomiędzy produkcją gospodarczą i ochroną środowiska

Kluczowe pojęcia

  • W zależności od poziomu przychodów i preferencji politycznych, różne kraje dokonują różnych wyborów jeśli chodzi o produkcję gospodarczą i ochronę środowiska.
  • Wszystkie kraje mają korzyści z dokonywania wyborów, które są produkcyjnie efektywne—czyli takie, które znajdują się gdzieś na krzywej możliwości produkcyjnych, a nie pod nią.

Kompromis pomiędzy produkcją gospodarczą i ochroną środowiska

Niestety nie jest możliwe, żeby kraj maksymalizował zarówno ochronę środowiska jak i produkcję gospodarczą. Każdy kraj musi podjąć decyzję w jaki sposób te dwa cele powinny być wyważone—i jak osiągnąć tę równowagę.

Użycie krzywej możliwości produkcyjnych do przeanalizowania produkcji w gospodarce i ochrony środowiska

Jednym z narzędzi, którego możemy użyć do przeanalizowania kompromisu pomiędzy produkcją a ochroną środowiska jest krzywa możliwości produkcyjnych, czyli PPF, taka jak ta poniżej.
Krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje koszt alternatywny wyboru większej ochrony środowiska lub większej produkcji. Zauważ, że daleko na lewo na wykresie—w punkcie start text, P, end text—kraj wybierze wysoki poziom produkcji, ale praktycznie żadnej ochrony środowiska. A na drugim ekstremalnym punkcie—punkcie start text, T, end text—kraj wybierze wysoki poziom ochrony środowiska, ale bardzo małą produkcję.
Kraje z niskim produktem krajowym brutto na mieszkańca, czyli PKB—takie jak Chiny—wydają się kłaść większy nacisk na produkcję, która w konsekwencji pomaga produkować żywność, schronienie, opiekę zdrowotną, edukację i pożądane przez konsumentów dobra. Kraje z wysokim poziomem dochodów, gdzie większa liczba ludzi ma dostęp do podstawowych produktów niezbędnych do życia, może mieć możliwości kładzenia stosunkowo większego nacisku na ochronę środowiska.
Wszystkie kombinacje reprezentowane przez PPF są efektywne produkcyjnie—reprezentują różne równowagi ochrony środowiska i produkcji ekonomicznej. Wybór poniżej PPF jednakże—taki jak w punkcie start text, M, end text—jest produkcyjnie nieefektywny.
Wykres przedstawia przykład kompromisu, w którym społeczeństwo musi wybrać, czy stawia na produkcję czy ochronę środowiska.
Ekonomiści mają łagodniejszą opinię o wyborze pomiędzy start text, P, end text, start text, Q, end text, start text, R, end text, start text, S, end text i start text, T, end text niż ekolodzy, ponieważ wszystkie te punkty leżą na krzywej możliwości produkcyjnych, a więc są produkcyjnie efektywne.
Ekonomiści zgadzają się jednak, że wybór nieefektywny, jak na przykład punkt start text, M, end text, nie jest dobrym wyborem. Zamiast wybierać punkt start text, M, end text, naród powinien wybrać większą produkcję ekonomiczną przy tej samej ochronie środowiska, taki jak w punkcie start text, Q, end text, lub większą ochronę środowiska przy tym samym poziomie produkcji, jak w punkcie start text, S, end text.
Prawa środowiskowe w rodzaju rządź i kontroluj czasami obejmują wybór taki jak start text, M, end text, ale narzędzia ochrony środowiska zorientowane rynkowo oferują mechanizm, który umożliwia ochronę środowiska na tym samym poziomie po niższym koszcie lub zapewnienia większej ochrony środowiska przy tym samym koszcie.

Podsumowanie

  • W zależności od poziomu przychodów i preferencji politycznych, różne kraje dokonują różnych wyborów jeśli chodzi o produkcję gospodarczą i ochronę środowiska.
  • Wszystkie kraje mają korzyści z dokonywania wyborów, które są produkcyjnie efektywne—czyli takie, które znajdują się gdzieś na krzywej możliwości produkcyjnych, a nie pod nią.

Pytania do powtórzenia

  • W kompromisie pomiędzy produkcją ekonomiczną i ochroną środowiska, co przedstawiają kombinacje na krzywej możliwości produkcyjnych?
  • Co przedstawia punkt poniżej krzywej możliwości produkcyjnych?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.