If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Inwestowanie w kapitał ludzki

Kiedy kogoś uczysz, korzyści odnosi ta osoba i społeczeństwo. A co ty z tego masz?

Kluczowe pojęcia

  • Niemal wszyscy ekonomiści zgadzają się, że decyzja poszczególnych osób o tym, żeby zainwestować czas i pieniądze w edukację, jest dobra.
  • Społeczeństwo również ma korzyści z edukacji—lepsze zdrowie w populacji; niższy poziom przestępczości; czystsze środowisko; i bardziej stabilny, demokratyczny rząd, to pozytywne efekty inwestowania w edukację.
  • Osobiste stopy zwrotu to przede wszystkim korzyści jednostki; na przykład, zarabianie odsetek na koncie oszczędnościowym.
  • Społeczne stopy zwrotu to korzyści społeczeństwa; na przykład zapewnienie darmowej edukacji.

Dlaczego inwestować w kapitał ludzki?

Inwestowanie w cokolwiek—czy jest to budowa nowej elektrowni czy badania nad nowym leczeniem nowotworów—zwykle wymaga poniesienia z góry określonych kosztów w niepewne przyszłe korzyści. Z inwestowaniem w edukację, czyli kapitał ludzki, nie jest inaczej.

Osobiste korzyści z edukacji

Pomyśl o pewnej uczennicy. Przez wiele lat ona i jej rodzina inwestuje znaczne ilości czasu i sumy pieniędzy w jej edukację. Mają oni nadzieję na to, że wyższy poziom wykształcenia ostatecznie doprowadzi do zwiększenia jej produktywności w przyszłości i w konsekwencji zdolności do zarabiania pieniędzy. Ale kiedy spojrzymy na liczby, to czy ta inwestycja opłaca się uczennicy?
Niemal wszyscy ekonomiści doszli do wniosku, że odpowiedź na to pytanie to zdecydowanie "tak". Przykładem mogą być badania zwrotu z inwestycji w edukację w Stanach Zjednoczonych, gdzie szacowana stopa zwrotu edukacji na studiach wynosiła około 10%. Poniższa tabela—przedstawiająca dane z raportu Przeciętne tygodniowe płace i zarobki pracowników, trzeci kwartał 2014 amerykańskiego Biura Statystyk Pracy—pokazują, że mediana tygodniowych zarobków jest wyższa dla pracowników, którzy są lepiej wykształceni. Te stopy zwrotu biją na głowę równoważne inwestycje w obligacje lub konta oszczędnościowe, ale ten szacowany zwrot inwestycji w edukację przypada głównie w udziale konkretnemu pracownikowi, więc jest to osobista stopa zwrotu dla edukacji.
Przeciętne tygodniowe płace i zarobki pracowników, trzeci kwartał 2014
Mniej niż szkoła średniaSzkoła średnia, brak studiówLicencjat
Mediana tygodniowych wynagrodzeń, pełnoetatowi pracownicy w wieku powyżej 25 lat$488$668$1 101

Społeczne korzyści z edukacji

Ale co ma społeczeństwo z inwestowania w edukację ucznia? W końcu rząd wydaje pieniądze podatnika na finansowanie publicznej edukacji, więc społeczeństwo powinno oczekiwać jakiegoś zwrotu z tych wydatków. I ponownie, ekonomiści doszli do wniosku, że w różnych narodach, społeczna stopa zwrotu z inwestycji w edukację jest dodatnia.
Istnieją pozytywne efekty zewnętrzne inwestowania w edukację. Nie zawsze są łatwe do zmierzenia, ale według Waltera McMahona, zwykle są to lepsze wyniki zdrowotne dla całej populacji, niższe poziomy przestępczości, czystsze środowisko i bardziej stabilny, demokratyczny rząd. Z tych powodów wiele narodów finansuje edukację podstawową, średnią i wyższą z pieniędzy podatników.
Edukacja zdecydowanie daje korzyści osobie, która ją otrzymuje, ale społeczeństwo, w którym większość ludzi ma dobry poziom wykształcenia, daje pozytywne efekty dla wszystkich.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.