If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jakie czynniki wpływają na popyt?

Cena nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na ilość popytu.

Kluczowe informacje

  • Krzywe popytu można przesuwać. Zmiany w czynnikach takich jak średni dochód i preferencje mogą spowodować przesunięcie całej krzywej popytu w lewo lub w prawo. To powoduje większą lub mniejszą ilość popytu przy tej samej cenie.
  • Założenie ceteris paribus. Krzywe popytu odnoszą się do cen i ilości popytu przy założeniu, że żadne inne czynniki się nie zmieniają. Założenie to jest nazywane założeniem ceteris paribus. W tym artykule omawiamy co się stanie, jeśli inne czynniki nie będą niezmienne.

Jakie czynniki wpływają na popyt?

We defined demand as the amount of some product a consumer is willing and able to purchase at each price. That suggests at least two factors in addition to price that affect demand.
Willingness to purchase suggests a desire, based on what economists call tastes and preferences. If you neither need nor want something, you will not buy it. Ability to purchase suggests that income is important. Professors are usually able to afford better housing and transportation than students because they have more income.
Prices of related goods can affect demand also. If you need a new car, the price of a Honda may affect your demand for a Ford. Finally, the size or composition of the population can affect demand. The more children a family has, the greater their demand for clothing. The more driving-age children a family has, the greater their demand for car insurance, and the less for diapers and baby formula.

Założenie ceteris paribus

Krzywa popytu i krzywa podaży to związek pomiędzy dwiema, i tylko dwiema, zmiennymi: ilością na osi poziomej i ceną na osi pionowej. Założenie stojące za krzywą popytu i krzywą podaży to żadne inne istotne ekonomicznie czynniki, inne niż cena produktu, się nie zmieniają. Ekonomiści nazywają to założenie ceteris paribus, co jest łacińską frazą oznaczającą "inne rzeczy pozostają takie same (równe)". Jeśli wszystkie inne czynniki nie będą niezmienne, to prawa popytu i podaży niekoniecznie będą działać. W dalszej części artykułu będziemy omawiać co się dzieje, kiedy inne czynniki nie są niezmienne.

Jak dochód wpływa na popyt?

Say we have an initial demand curve for a certain kind of car. Now imagine that the economy expands in a way that raises the incomes of many people, making cars more affordable and that people generally see cars as a desirable thing to own. This will cause the demand curve to shift.
W jakim kierunku wzrost dochodów przesunie krzywą popytu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przesunięcia krzywej popytu: Przykład samochodu
Wynikiem wyższych poziomów dochodów jest przesunięcie krzywej popytu w prawo, w kierunku D1. Ludzie mają średnio więcej pieniędzy , więc są bardziej skłonni do kupienia samochodu przy podanej cenie, zwiększając tym samym ilość popytu.
Spadek dochodów spowoduje przeciwny efekt, czyli przesunięcie krzywej popytu w lewo, w kierunku D2. Ludzie mają średnio mniej pieniędzy, więc są mniej skłonni kupić samochód po podanej cenie, zmniejszając ilość popytu.
Kiedy krzywa popytu się przesuwa, nie oznacza to, że ilość popytu dla każdego kupującego zmienia się o tyle samo. W tym przykładzie nie każdy ma większy lub mniejszy dochód i nie każdy kupiłby, lub nie kupiłby, dodatkowy samochód. W istocie przesunięcie krzywej popytu pokazuje tendencje dla rynku jako całości.

Dobra normalne i podrzędne

A product whose demand rises when income rises, and vice versa, is called a normal good. A few exceptions to this pattern do exist, though. As incomes rise, many people will buy fewer generic-brand groceries and more name-brand groceries. They are less likely to buy used cars and more likely to buy new cars. They will be less likely to rent an apartment and more likely to own a home, and so on. A product whose demand falls when income rises, and vice versa, is called an inferior good. In other words, when income increases, the demand curve for an inferior good shifts to the left.

Inne czynniki, które przesuwają krzywe popytu

Income is not the only factor that causes a shift in demand. Other things that change demand include tastes and preferences, the composition or size of the population, the prices of related goods, and even expectations. A change in any one of the underlying factors that determine what quantity people are willing to buy at a given price will cause a shift in demand.
Graphically, the new demand curve lies either to the right (an increase) or to the left (a decrease) of the original demand curve. Let’s look at these factors.

Zmiana gustów i preferencji

Od roku 1998 do 2014, liczba komputerów osobistych posiadanych przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła z 10,2 do 73,1 na 100 gospodarstw domowych, natomiast liczba telewizorów spadła z 104,3 do 96,7 na 100 gospodarstw domowych, zgodnie z danymi z Małego Rocznika Statystycznego (GUS) . Takie zmiany wynikają w dużym stopniu ze zmiany gustów, co zmienia ilość popytu po każdej cenie—czyli przesunęło to krzywą popytu dla tego dobra, w prawo dla komputerów, i w lewo dla telewizorów.

Zmiany w strukturze demograficznej populacji

The proportion of elderly citizens in the United States population is rising. It rose from 9.8% in 1970 to 12.6% in 2000 and is projected by the U.S. Census Bureau to be 20% of the population by 2030.
A society with relatively more children, like the United States in the 1960s, will have a greater demand for goods and services like tricycles and daycare facilities. A society with relatively more elderly persons, as the United States is projected to have by 2030, has a higher demand for nursing homes and hearing aids. Similarly, changes in the size of the population can affect the demand for housing and many other goods. Each of these changes in demand will be shown as a shift in the demand curve.

Dobra powiązane

The demand for a product can also be affected by changes in the prices of related goods such as substitutes or complements. A substitute is a good or service that can be used in place of another good or service. As electronic resources, like the one you are reading now, become more available, you would expect to see a decrease in demand for traditional printed books. A lower price for a substitute decreases demand for the other product.
For example, in recent years as the price of tablet computers has fallen, the quantity demanded has increased because of the law of demand. Since people are purchasing tablets, there has been a decrease in demand for laptops, which can be shown graphically as a leftward shift in the demand curve for laptops. A higher price for a substitute good has the reverse effect.
Są też dobra komplementarne w stosunku do innych dóbr, co znaczy, że często są używane razem z innymi dobrami, ponieważ konsumpcja jednego dobra powoduje również konsumpcję innego. Na przykład płatki śniadaniowe i mleko; notatniki i długopisy lub ołówki; piłki golfowe i kije golfowe; benzyna i samochody sportowe; pięcioskładnikowa kanapka z boczku, sałaty, pomidorów, majonezu i chleba. Jeśli cena kijów golfowych rośnie, ilość popytu na te kije spada, co wynika z prawa popytu, a popyt na dobro komplementarne, takie jak piłeczki golfowe, również spada. Podobnie, wyższa cena nart spowoduje przesunięcie się krzywej popytu dla dobra komplementarnego, takiego jak wycieczki do ośrodków narciarskich, w lewo, podczas gdy niższa cena dobra komplementarnego będzie miała odwrotny efekt.

Zmiany oczekiwań przyszłych cen lub innych czynników, które wpływają na popyt

Podczas gdy jest dość jasne, że cena dobra wpływa na jego ilość popytu, jest także prawdą, że oczekiwania co do cen w przyszłości—lub oczekiwania co do gustów, preferencji, dochodu itd.—wpływają na popyt. Jeśli ludzie usłyszą, na przykład, że nadchodzi huragan, mogą pobiec do sklepów po baterie do latarki i butelkowaną wodę. Jeśli ludzie dowiedzą się, że cena dobra, na przykład kawy, z dużym prawdopodobieństwem wzrośnie w przyszłości, mogą wybrać się do sklepu i kupić zapas kawy już teraz. Te zmiany w popycie są przedstawiane jako przesunięcia krzywej. Tak więc przesunięcie krzywej popytu następuje, kiedy zmiana jakiegoś czynnika ekonomicznego (innego niż cena) spowoduje, że ludzie będą skłonni kupić inną ilość po tej samej cenie.

Podsumowanie czynników, które zmieniają popyt

Na poniższym wykresie podsumowano sześć czynników, które mogą przesunąć krzywe popytu. Zauważ, że zmiana w cenie dobra lub usługi nie jest wśród nich wymieniona. Zmiana w cenie dobra lub usługi powoduje ruch wzdłuż określonej krzywej popytu, i zwykle prowadzi do zmiany ilości popytu, jednak nie przesuwa samej krzywej.
Czynniki, które powodują przesunięcie krzywej popytu
(a) Lista czynników, które mogą spowodować zwiększenie popytu z D0 do D1. (b) Te same czynniki, jeśli kierunek ich zmiany jest przeciwny, mogą spowodować spadek popytu z D0 do D1.
Kiedy krzywa popytu jest przesuwana, jej punkt przecięcia z daną krzywą podaży będzie się znajdował w innym miejscu, co będzie skutkować inną ceną i ilością równowagi. Wyprzedzamy jednak teraz naszą historię. Zanim omówimy, jak zmiany w popycie wpływają na cenę i ilość równowagi, najpierw musimy omówić zmiany w krzywej podaży.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.