If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zmiany w oczekiwaniach dotyczących przyszłych cen i popytu

Są takie czynniki, które przesuwają całą krzywą popytu na produkt. Jednym z nich są oczekiwania kupujących. Jeśli kupujący oczekuje, że cena dobra spadnie w przyszłości, to wstrzyma się w kupowaniem go dzisiaj, tak więc dzisiejszy popyt na to dobro maleje. Z drugiej strony jednak jeśli kupujący oczekuje, że cena dobra wzrośnie w przyszłości, to dzisiejszy popyt na to dobro rośnie. W tym filmie odkryjesz rolę oczekiwań kupujących jako czynnika wpływającego na popyt. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Mówiliśmy o prawie popytu: jeśli inne czynniki są stałe, to zmiana ceny… jeśli cena rośnie, wielkość popytu spada, a jeśli cena spada, wielkość popytu rośnie. Jeśli inne czynniki są stałe, ceteris paribus, to zmieniając cenę poruszamy się po tej krzywej. Wspomniałem jednak, że powiem, co się dzieje, gdy zmienimy jeden z tych stałych czynników wpływających na popyt. W poprzednim odcinku mówiłem o cenie dóbr powiązanych. O cenie dóbr powiązanych. Gdy zmienia się cena dóbr powiązanych: komplementarnych i substytucyjnych, jak może to wpłynąć… zwiększyć lub zmniejszyć popyt; całą krzywą, a nie jakiś konkretny scenariusz. Teraz pomówmy… o innym z tych czynników, które uznaliśmy za stałe; o tym, jak zmieni się popyt, czyli cała krzywa, jeśli go zmodyfikujemy. Pomówmy o oczekiwaniach względem zmiany ceny. Napiszę tym kolorem. Oczekiwania… Oczekiwania względem zmiany ceny. …względem zmiany ceny. Załóżmy, że… Pomówmy o tym pierwszym scenariuszu. Załóżmy, że ta krzywa… że ludzie nie oczekiwali zmiany ceny mojego e-booka, lecz teraz nagle zaczęli… nastąpiła zmiana ich oczekiwań. Teraz nagle spodziewają się, że jego cena wzrośnie. Teraz… teraz oczekują… że cena… że cena… wzrośnie. Co się stanie? Jeśli spodziewacie się wzrostu cen, a dobro lub produkt, o który wam chodzi, nadaje się do przechowywania, to oczekując wzrostu cen możecie chcieć kupić go teraz, zanim cena wzrośnie. Bez względu na to, gdzie na tej krzywej jestem, bez względu na obecną cenę i w ogóle na cenę, ludzie przestają odkładać zakup na później i chcą go dokonać teraz, zatem wielkość popytu wzrośnie w każdym punkcie krzywej. Za 2 dolary kupią, bo spodziewają się podwyżki. Za 4 dolary też kupią, bo zdrożeje. Każdy punkt tej krzywej, z powodu zmiany… Ponieważ ludzie nie oczekiwali zmiany ceny, a teraz oczekują podwyżki, cała krzywa przesunie się w prawo. Cała krzywa przesunie się w prawo. Niech to będzie scenariusz 1. Przesunie się tym dalej, im większa zmiana oczekiwań. Chodzi o ogólne zjawisko. To jest scenariusz 1. Ponieważ przesuwa się cała krzywa, możemy mówić, że wzrasta popyt. To dosłownie wzrost popytu. Popyt rośnie. Gdy mówię o popycie – pamiętajcie, (pewnie słyszycie to setny raz) nie chodzi mi o konkretną ilość; mówię o całej krzywej, która przesuwa się w prawo, bo ludzie spodziewają się podwyżki. Dlatego wzrasta popyt, czyli cała krzywa przesuwa się w prawo. Teraz spróbujmy odwrotnie. Co się stanie w scenariuszu 2? Ludzie nie oczekiwali zmiany – to ta krzywa – bo nie mieli podstaw do takich oczekiwań albo po prostu o tym nie myśleli, a teraz nagle oczekują, że cena spadnie. Teraz nagle oczekują, że cena… że cena spadnie. To zjawisko typowe dla rynku elektroniki użytkowej. Gdy chcecie kupić sobie laptop albo inny gadżet, oczekujecie, że za jakiś czas stanieje. Jednak tu mówimy o zmianie oczekiwań; o zmianie oczekiwań z neutralnych… na przykład oczekujecie, że ceny zaczną spadać jeszcze szybciej, a skoro tak, to jeszcze mniej chętnie dokonacie zakupu teraz. Jeśli oczekiwaliście, że cena czegoś będzie stała, a teraz nagle spodziewacie się obniżki, to powiecie: nie muszę kupować tak drogo, lepiej się wstrzymać i poczekać trochę – zatem w efekcie popyt spadnie. W tym scenariuszu cała krzywa przesunie się w lewo. Dla każdej ceny wielkość popytu zmaleje – w każdym punkcie krzywej. Dlatego cała krzywa popytu przesunie się w lewo. W scenariuszu 2 popyt… popyt maleje. Popyt maleje.