If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wpływ zmian dochodów, liczby ludności lub preferencji na krzywą popytu

W tym filmie odkryjemy w jaki sposób zmiana kilku czynników wpłynie na krzywą popytu. Zmiany w dochodzie, populacji i preferencjach konsumentów powodują przesunięcie całej krzywej popytu.  Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Jesteśmy w trakcie omawiania czynników, które musimy uznać za stałe, aby móc przemieszczać się wzdłuż danej krzywej popytu. Zaraz poznamy kilka dalszych, ale najpierw przypomnę te już omówione. Powiedziałem, że jednym z tych stałych czynników… Zapiszmy: „stałe czynniki”. Stałe czynniki. Czynnikiem, który musi być stały, aby nie zmieniała się krzywa popytu, czyli aby nie zmieniał się sam popyt w postaci krzywej, jest cena dóbr powiązanych. Cena… dóbr… powiązanych. Kolejnym czynnikiem, którego stałość musimy założyć, są oczekiwania względem ceny. Oczekiwania względem ceny. Wypiszę jeszcze dwie dość proste zależności, ale – jak się przekonacie – nawet od nich są wyjątki. Kolejny czynnik, którego stałość zakładamy dla danej krzywej, to dochód. Dochód. To dość łatwe. Co się stanie, jeśli dochody wszystkich nagle wzrosną? Realne dochody. Co jeśli wzrosną? Wtedy ludzie będą mieli dodatkowe środki, do wydania na przykład na e-booki. Dlatego wzrośnie wielkość popytu dla każdej ceny, a więc wzrośnie sam popyt. Pamiętajmy: mówiąc o wzroście popytu, mówimy o przesunięciu całej krzywej, a nie konkretnej wielkości popytu. A więc gdy wzrasta dochód, popyt rośnie. Rośnie popyt. Znów pamiętajmy: wzrost dochodu przesuwa całą krzywą w prawo. W każdym punkcie cenowym nastąpi wzrost wielkości popytu, więc zmieni się cała krzywa i cała ta tabela. Analogicznie, spadek dochodów zmniejszy popyt. W dalszych odcinkach pokażę ciekawą rzecz: że to nie zawsze jest prawdą. Działa tylko w przypadku normalnych dóbr. To działa tylko w przypadku normalnych dóbr. W dalszych odcinkach powiem o dobrach podrzędnych, których to nie zawsze dotyczy. W każdym razie ich definicja mówi, że ich to nie dotyczy. Kolejny łatwy do zrozumienia czynnik to liczba ludności. Liczba ludności (populacja). I znów: jeśli populacja rośnie, to w każdym punkcie cenowym będzie więcej kupujących i krzywa ruszy się w prawo, czyli zwiększy się popyt. Natomiast spadek populacji zmniejszy popyt, czyli cała krzywa przesunie się w lewo. I ostatni czynnik… Pamiętajmy, zakładamy ich stałość analizując daną krzywą popytu. Ostatni czynnik to preferencje. Zakładamy, że gust i nawyki ludzi się nie zmieniają, gdy przesuwamy się po danej krzywej popytu. Jeśli preferencje się zmienią, cała krzywa się przesunie. Na przykład, jeśli nagle ja… ja – autor powieści – wystąpię w jakimś bardzo popularnym talk-show, w którym powiem, że to najlepsza powieść wszech czasów, to preferencje ludzi się zmienią i przesunie się cała krzywa. Przy każdej cenie więcej ludzi kupi moją książkę. Z drugiej strony, jeśli w tym samym talk-show wyciągną autorowi jakieś ohydne fakty z przeszłości albo stwierdzą, że książka to plagiat, to wtedy popyt spadnie. Bez względu na cenę, w każdym punkcie cenowym, w wielkości popytu nastąpi… nastąpi załamanie.