If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zmiany w cenie i ilości równowagi: czteroetapowy proces

Spójrzmy na kilka przykładów przesuwania krzywej popytu i podaży krok po kroku.

Kluczowe pojęcia

 • Istnieje proces, mający cztery etapy, który pozwala nam przewidywać w jaki sposób zdarzenie wpłynie na cenę równowagi i ilość równowagi za pomocą konstrukcji podaży i popytu.
 • Step one: draw a market model (a supply curve and a demand curve) representing the situation before the economic event took place.
 • Step two: determine whether the economic event being analyzed affects demand or supply.
 • Step three: decide whether the effect on demand or supply causes the curve to increase (shift to the right) or decrease (shift to the left) and to sketch the new demand or supply curve on the diagram.
 • Step four: identify the new equilibrium price and quantity and then compare the original equilibrium price and quantity to the new equilibrium price and quantity.

Zmiany w cenie i ilości równowagi: czteroetapowa procedura

Wyobraźmy sobie na początek, że zaistniało jedno wydarzenie, które wpływa na równowagę ceny i ilości. Może to być zdarzenie, które wpływa na popyt—jak zmiana dochodu, populacji, gustów, cen substytutów czy dóbr komplementarnych, albo też oczekiwana dotyczące przyszłych cen produktu. Albo może to być zdarzenie, które wpłynie na podaż—jak zmiana warunków naturalnych, cen surowców, technologii, czy zmiana prawa, która wpłynie na produkcję.
Skąd wiemy jak zdarzenie gospodarcze wpływanie na cenę i ilość równowagi? Na szczęście mamy czteroetapową procedurę, która może nam pomóc się tego dowiedzieć!
Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia gospodarczego.
Stworzenie tego modelu wymaga czterech podstawowych informacji:
 • A downward sloping demand curve
 • An upward sloping supply curve
 • Correctly labeled axes: a vertical axis labeled price and a horizontal axis labeled quantity
 • An initial equilibrium price and quantity. It is a good practice to indicate these on the axes, rather than in the interior of the graph.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
Innymi słowy, czy zdarzenie odnosi się do czegoś z listy czynników wpływających na popyt lub podaż?
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
Możesz o tym pomyśleć tak: Czy zdarzenie zmieni ilość, jaką konsumenci będą chcieli kupić lub ilość, jaką producenci będą chcieli sprzedać (wyprodukować)?
Krok 4. Znajdź nowy punkt równowagi a następnie porównaj początkową cenę i ilość równowagi z nową ceną i ilością równowagi.
Najlepszym sposobem zrozumienia tej procedury jest wykonanie jej kilka razy! Zastanówmy się najpierw nad przykładem, który wymaga przesunięcia krzywej podaży, a potem przejdziemy do takiego, w którym przesuwamy krzywą popytu. Na koniec zrobimy przykład z przesunięciem obu krzywych.

Przesunięcie krzywej podaży: dobra pogoda na połów łososia

W roku 2000 warunki pogodowe były doskonałe dla połowów łososi na wybrzeżu kalifornijskim. Duże opady deszczu spowodowały wyższy niż zwykle poziom wód w rzekach, co pomogło łososiom się rozmnażać. Nieco chłodniejsze temperatury wód oceanicznych stymulowały wzrost planktonu—mikroskopijnych organizmów znajdujących się na dole oceanicznego łańcucha pokarmowego—zapewniając zwierzętom w oceanie duże dostawy pożywienia. Ocean był spokojny podczas sezonu łowieckiego, więc rybacy nie tracili wielu dni na złą pogodę.
W jaki sposób te warunki wpływają na ilość i cenę łososia? Możemy się dowiedzieć przechodząc przez procedurę, której się nauczyliśmy powyżej.
Model popytu i podaży oraz poniższa tabela dostarczą nam informacji, których potrzebujemy!
Wykres przedstawia podejście wykonania czterech etapów analizy żeby znaleźć różnice w cenie i ilości równowagi powstałe w odpowiedzi na dobrą pogodę na połów łososia.
Połowy łososia
Cena za funtIlość podaży w 1999Ilość podaży w 2000Ilość popytu
$2,0080400840
$2,25120480680
$2,50160550550
$2,75200600450
$3,00230640350
$3,25250670250
$3,50270700200
Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia gospodarczego.
W tym przykładzie nasz model popytu i podaży będzie przedstawiał rynek dla łososia w roku przed dobrymi warunkami pogodowymi—możesz to zobaczyć powyżej. Krzywa popytu start text, D, 0, end text i krzywa podaży start text, S, 0, end text pokazuje, że początkowa cena równowagi wynosiła $3,25 za funt, a ilość równowagi wynosiła 250 000 ryb. Cena za funt to cena, którą sprzedawcy detaliczni płacą w dokach; cena, którą konsumenci płacą w sklepie jest wyższa.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
W naszym przykładzie z rybami dobra pogoda jest przykładem warunków naturalnych, które wpływają na podaż.
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
Musimy określić, czy wpływ w naszym przykładzie spowodował wzrost czy spadek podaży. Dobra pogoda to czynnik, który zwiększa ilość podaży po każdej danej cenie. Z tego powodu krzywa podaży przesunie się w prawo, przesuwając początkową krzywą podaży start text, S, 0, end text do nowej krzywej podaży start text, S, 1, end text. Możesz zobaczyć to przesunięcie w modelu na wykresie oraz w tabeli.
Krok 4. Znajdź nowy punkt równowagi a następnie porównaj początkową cenę i ilość równowagi z nową ceną i ilością równowagi.
W nowym punkcie równowagi start text, E, 1, end text, cena równowagi spada z $3,25 do $2,50, ale ilość równowagi wzrosła z 250 000 do 550 000 sztuk łososia. Zauważ, że ilość równowagi popytu wzrosła, nawet pomimo tego że krzywa popytu się nie przesunęła.
Co dokładnie znaczą te liczby? W skrócie, dobre warunki pogodowe zwiększyły podaż handlową łososia w Kalifornii. Wynikiem jest wyższa ilość równowagi łososia łososia kupowanego i sprzedawanego na rynku po niższej cenie.

Przesunięcie krzywej popytu: gazety i internet

Zgodnie z Pew Research Center for People and the Press coraz więcej ludzi—szczególnie młodych—zdobywa informacje ze źródeł internetowych i cyfrowych. Większość ludzi dorosłych w USA posiada smartfony lub tablety, i większość z tych amerykanów mówi, że używając tych urządzeń również do zdobywania wiadomości. Od 2004 do 2012 udział amerykanów, którzy zgłosili uzyskiwanie wiadomości ze źródeł cyfrowych wzrósł z 24% do 39%.
W jaki sposób to przesunięcie wpłynie na zapotrzebowanie na drukowane media oraz radio i telewizję?
Ponownie możemy użyć naszej procedury. Wszystkie potrzebne informacje o popycie i podaży znajdziesz poniżej.
Wykres przedstawia podejście wykonania czterech etapów analizy określających zmiany w cenie i ilości równowagi drukowanych wiadomości.
Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia gospodarczego.
W tym przypadku chcemy, żeby nasz model popytu i podaży przedstawiał czas zanim wielu amerykanów zaczęło używać źródeł cyfrowych i internetowych do czytania wiadomości. W powyższym modelu popytu i podaży analiza została wykonana bez konkretnych liczb na osiach ceny i ilości.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
Zmiana gustów z preferowania tradycyjnych źródeł wiadomości—drukowane gazety, radio i telewizja—na źródła cyfrowe spowoduje zmianę w popycie na tradycyjne.
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
A shift to digital news sources will tend to mean a lower quantity demanded of traditional news sources at every given price, causing the demand curve for print and other traditional news sources to shift to the left, from start text, D, end text, start subscript, 0, end subscript to start text, D, end text, start subscript, 1, end subscript.
Krok 4. Znajdź nowy punkt równowagi a następnie porównaj początkową cenę i ilość równowagi z nową ceną i ilością równowagi.
The new equilibrium—start text, E, end text, start subscript, 1, end subscript—occurs at a lower quantity and a lower price than the original equilibrium—start text, E, end text, start subscript, 0, end subscript.
Co zatem wiemy o efekcie, jaki wywiera zwiększone korzystanie ze źródeł cyfrowych? Wiemy—w oparciu o naszą analizę—że mniej ludzi będzie chciało korzystać z tradycyjnych źródeł wiadomości, a te tradycyjne źródła będą kupowane i sprzedawane po niższej cenie.

Przykład połączony: poczta

W prawdziwym świecie na popyt i podaż wpływa wiele różnych czynników i mogą się one zmienić wszystkie na raz. Na przykład kiedy coraz więcej ludzi używa emaili, smsów i innych form elektronicznego przesyłania wiadomości, takich jak Facebook i Twitter do komunikowania się ze znajomymi i innymi ludźmi, a w tym samym czasie wynagrodzenie pracowników poczty rośnie przez większość lat przez wzrost kosztów życia.
Dodatkowo wzrost wykorzystania elektronicznych form komunikacji wpływanie na wiele rynków, nie tylko na rynek poczty. W jaki sposób ekonomiści radzą sobie z tymi wszystkimi wzajemnie wpływającymi na siebie zdarzeniami? Odpowiedzią jest założenie ceteris paribus—z łaciny "inne rzeczy równe". Musimy spojrzeć na to jak każde zdarzenie gospodarcze wpływa na każdy z rynków, jedno na raz, wszystkie inne zostawiając jako stałe. Następnie łączymy te analizy żeby zobaczyć wynik netto.
Użyjmy naszej procedury do przeanalizowania wpływu zwiększenia korzystania z cyfrowych metod komunikacji i wzrostu wynagrodzeń pracowników poczty które wpłyną na rentowność poczty.
Obrazek składa się z dwóch części—model A po lewej stronie i model B po prawej stronie. Model A przedstawia analizę wyższych zarobków pracowników poczty. Model B przedstawia analizę zmiany gustów w kierunku oddalającym od poczty.
W modelu A wyższe zarobki za pracę powodują przesunięcie krzywej podaży w lewo, oraz spadek ilości równowagi, a wzrost ceny równowagi. W modelu B zmiana gustów na odchodzenie od poczty spowoduje przesunięcie krzywej popytu w lewo, zmniejszenie ilości równowagi i spadek ceny równowagi.
Ponieważ to zadanie zawiera dwa zaburzenia, potrzebujemy dwóch czteroetapowych analiz—najpierw musimy przeanalizować efekty wyższych pensji pracowników poczty, a potem musimy przeanalizować efekty przestawienia się ludzi z "ślimaczej poczty" tradycyjnej na e-maile i inne cyfrowe wiadomości.

Analiza wzrostu pensji pracowników poczty

Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia ekonomicznego.
In this example, we want our demand and supply model to illustrate what the market looked like before US postal worker compensation increased. The demand curve start text, D, end text, start subscript, 0, end subscript and the supply curve start text, S, end text, start subscript, 0, end subscript in demand and supply model A—above left—show the original relationships.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
Pensja to koszt produkcji. Zmiana w kosztach produkcji powoduje zmianę w podaży usług poczty.
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
Higher labor compensation leads to a lower quantity supplied of postal services at every given price, causing the supply curve for postal services to shift to the left, from start text, S, end text, start subscript, 0, end subscript to start text, S, end text, start subscript, 1, end subscript.
Krok 4. Znajdź nowy punkt równowagi a następnie porównaj początkową cenę i ilość równowagi z nową ceną i ilością równowagi.
The new equilibrium—start text, E, end text, start subscript, 1, end subscript—occurs at a lower quantity and a higher price than the original equilibrium—start text, E, end text, start subscript, 0, end subscript.

Analiza wzrostu korzystania z komunikacji elektronicznej

Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia ekonomicznego.
In this example, we want our demand and supply model to illustrate what the market looked like before the use of digital communication increased. The demand curve start text, D, end text, start subscript, 0, end subscript and the supply curve start text, S, end text, start subscript, 0, end subscript in demand and supply model B—above right—show the original relationships. Note that demand and supply model B is independent from demand and supply model A.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
Zmiana w gustach, od "ślimaczej poczty" do wiadomości elektronicznych spowoduje zmianę w popycie na usługi pocztowe.
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
A shift to digital communication will tend to mean a lower quantity demanded of traditional postal services at every given price, causing the demand curve for print and other traditional news sources to shift to the left, from start text, D, end text, start subscript, 0, end subscript to start text, D, end text, start subscript, 1, end subscript.
Krok 4. Identify the new equilibrium and then compare the original equilibrium price and quantity to the new equilibrium price and quantity. The new equilibrium—start text, E, 2, end text—occurs at a lower quantity and a lower price than the original equilibrium—start text, E, end text, start subscript, 0, end subscript.
Ostatnim krokiem w scenariuszu, w którym przesuwają się obie krzywe, popytu i podaży, jest połączenie tych dwóch indywidualny analiz, żeby określić, co się stanie z ilością i ceną równowagi. Jednym ze sposobów żeby to zrobić, jest graficzne nałożenie na siebie tych dwóch schematów, tak jak zrobiliśmy to poniżej.
Wykres przedstawi krzywą podaży przesuniętą w lewo i krzywą popytu przesuniętą w prawo.
Badając łączny model popytu i podaży, dochodzimy do następujących wniosków.
Effect on quantity: Higher postal worker labor compensation raises the cost of production of postal services, which decreases the equilibrium quantity. A change in tastes away from "snail mail" also decreases the equilibrium quantity. Since both shifts are to the left, the overall impact is a decrease in the equilibrium quantity of postal services—start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript. We can see this graphically since start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript is to the left of start text, Q, end text, start subscript, 0, end subscript.
Wpływ na cenę: Całościowy wpływ na cenę jest o wiele bardziej skomplikowany. Wyższe wynagrodzenia pracowników poczty spowodują wzrost kosztów produkcji, zwiększając cenę równowagi. Ale zmiana w gustach, odejście od "ślimaczej poczty" zmniejszy cenę równowagi. Ponieważ te dwa wpływy prowadzą do przesunięć w przeciwnych kierunkach, całościowy efekt nie jest jasny, chyba że znamy wielkości tych dwóch efektów. Ale nie martw się: nie zrobiliśmy niczego źle! Kiedy obie krzywe się przesuwają, zwykle możemy określić całościowy efekt dla ceny lub ilości, ale nie dla obu tych zmiennych. W tym przypadku określiliśmy całościowy efekt dla ilości równowagi, ale nie dla ceny równowagi. W innych przypadkach mogłoby być odwrotnie.
Ważne jest również, żeby pamiętać o tym, że zdarzenia gospodarcze wpływające na cenę i ilość równowagi mogą pozornie powodować natychmiastową zmianę kiedy je badamy w czteroetapowej analizie. Ale w praktyce ceny i ilości równowagi często nie dostosowują się od razu do równowagi. Rzeczywiście kiedy ma miejsce zdarzenie gospodarcze, ceny i ilości zaczynają się zmieniać w kierunku równowagi. A i tak, kiedy zaczynają się przesuwać w kierunku nowej równowagi, to często występuje inne zdarzenie wpływające na popyt lub podaż, prowadzące do innej równowagi.
I na koniec, słowo ostrzeżenia—częstą pomyłką podczas analizy wpływu zdarzeń gospodarczych przy użyciu tej analizy jest mylenie przesunięć popytu lub podaży z przesuwaniem się wzdłuż krzywej popytu lub podaży.

Podsumowanie

Kiedy używamy modelu podaży i popytu do myślenia o wpływie zdarzenia na cenę i ilości równowagi, wykonujemy następujące cztery kroki:
Krok 1. Narysuj model popytu i podaży przedstawiający sytuację przez wystąpieniem zdarzenia ekonomicznego.
Krok 2. Zdecyduj czy zdarzenie gospodarcze, które analizujesz, wpływa na popyt lub podaż.
Krok 3. Zdecyduj, czy pod wpływem zdarzenia krzywa popytu lub podaży przesunie się w prawo czy w lewo, i narysuj nową krzywą popytu lub podaży na rysunku.
Krok 4. Znajdź nowy punkt równowagi a następnie porównaj początkową cenę i ilość równowagi z nową ceną i ilością równowagi.

Pytania do samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy

Od sierpnia 2014 do stycznia 2015 cena paliwa samolotowego spadła o około 47%. Używając czteroetapowej analizy, odpowiedz na pytanie o to w jaki sposób ten spadek ceny wpłynie na cenę i ilość równowagi przelotów samolotami?
Cło to podatek nakładany na importowane dobra. Załóżmy, że rząd obniża cło na importowane telewizory z płaskim ekranem. Używając analizy, określ jak obniżenie cła wpłynie na cenę i ilość równowagi telewizorów z płaskim ekranem?

Pytania do powtórzenia

 • Jak możesz przeanalizować rynek, na którym przesuwają się obie krzywe, popytu i podaży?
 • Co powoduje przesunięcie wzdłuż krzywej popytu? Co powoduje przesunięcie wzdłuż krzywej podaży?

Pytania rozwijające myślenie krytyczne

 • Użyj czteroetapowej analizy do przeanalizowania wpływu pojawienia się iPoda i innych przenośnych odtwarzaczy muzyki na cenę i ilość równowagi Walkmana Sony i innych przenośnych odtwarzaczy kaset.
 • Użyj czteroetapowej analizy do przeanalizowania wpływu obniżenia cła na importowane iPody na ilość i cenę równowagi produktów rodzaju Sony Walkman.
 • Załóżmy, że oba te zdarzenia miały miejsce w tym samym czasie. Połącz swoje analizy wpływu iPoda i wpływu obniżenia cła do określenia prawdopodobnej ceny i ilości równowagi na produkty rodzaju Sony Walkman. Pokaż swoją odpowiedź graficznie.

Ćwiczenia

Zadanie 1: ser
Popyt i podaż na rynku sera cheddar są przedstawione w tabeli poniżej. Narysuj wykres przedstawiający te dane i znajdź punkt równowagi.
Następnie stwórz tabelę pokazującą zmianę w ilości popytu lub ilości podaży i zaznacz nowy punkt równowagi dla każdej z następujących sytuacji:
 • Cena mleka, kluczowego składnika produkcji sera, wzrosła tak, że podaż obniżyła się o 80 kg dla każdej ceny.
 • Nowe badania pokazują, że jedzenie sera jest dobre dla zdrowia, więc popyt zwiększył się o 20% dla każdej ceny.
Cena za kgQdQs
30,00 zł750540
32,00 zł700600
34,00 zł650650
36,00 zł620700
38,00 zł600720
40,00 zł590730
Zadanie 2: bilety na film
Załóżmy, że popytu na bilety na pewien film w pewnym mieście jest pokazany w tabeli poniżej. Narysuj wykres popytu i podaży oraz określ punkt równowagi. Następnie oblicz, przedstawiając to w tabeli i na wykresie, wpływ następujących dwóch zmian:
 • Otwarto trzy nowe kluby. Wszystkie oferują występy niezłych zespołów i nie mają opłaty za wstęp, ale zarabiają na sprzedawaniu jedzenie i drinków. W wyniku tego popytu na bilety na film spada o 6 jednostek dla każdej danej ceny.
 • Miasto znosi podatek, który nakładało na wszystkie lokalne obiekty rozrywkowe. Wynikiem jest wzrost ilości podaży biletów do kina po każdej cenie o 10%.
Cena za biletQdQs
15,00 zł2616
16,00 zł2418
17,00 zł2220
18,00 zł2121
19,00 zł2022

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.