If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równowaga rynkowa

Rzeczywista cena, z którą się spotykasz, to balansowanie pomiędzy podażą i popytem.

Kluczowe pojęcia

  • Supply and demand curves intersect at the equilibrium price. This is the price at which we would predict the market will operate.

Gdzie przecinają się popyt i podaż

Ponieważ wykresy krzywych popytu i podaży mają cenę na osi pionowej i ilość na osi poziomej, krzywa popytu i krzywa podaży dla określonego dobra lub usługi mogą zostać przedstawione na tym samym wykresie. Razem krzywe popytu i podaży określają cenę i ilość, po jakich dobro lub usługa będzie kupowane i sprzedawane na rynku.
Intersecting supply and demand curves
Wykres przedstawia popyt i podaż dla benzyny, gdzie dwie krzywe przecinają się w punkcie równowagi.
Krzywa popytu, D, i krzywa podaży, S, przecinają się w punkcie równowagi E, z ceną równowagi (ceną rynkową) 1,4 dolara i ilością równowagi 600. Cena równowagi to jedyna cena, po której ilość popytu jest równa ilości podaży. W cenie powyżej ceny równowagi, jak 1,8 dolara, ilość podaży przewyższa ilość popytu, więc mamy nadwyżkę podaży. Po cenie poniżej ceny równowagi, jak 1,2 dolara, ilość popytu przekracza ilość podaży, więc mamy nadwyżkę popytu.
Możemy też znaleźć cenę równowagi patrząc na tabelę.
Price per gallonQuantity supplied in millions of gallonsQuantity demanded in millions of gallons
dollar sign, 1, point, 00500800
dollar sign, 1, point, 20550700
start color #df0030, dollar sign, 1, point, 40, end color #df0030start color #df0030, 600, end color #df0030start color #df0030, 600, end color #df0030
dollar sign, 1, point, 60640550
dollar sign, 1, point, 80680500
dollar sign, 2, point, 00700460
dollar sign, 2, point, 20720420
Cena równowagi to jedyna cena, na której zgadzają się plany konsumentów i plany producentów—to jest, gdzie ilość produktu, jaką konsumenci chcą kupić, ilość popytu, jest równa ilości, którą producenci chcą sprzedać, ilości podaży. Ta wspólna ilość jest nazywana ilością równowagi. Po każdej innej cenie ilość popytu nie będzie się równać ilości podaży, więc w takiej cenie rynek nie będzie w równowadze.
Słowo równowaga oznacza zrównoważenie. Jeśli rynek jest w swojej cenie i ilości równowagi, to nie ma powodów, żeby przesuwać się z tego punktu. Jednakże jeśli rynek nie jest w równowadze, to pojawią się ekonomiczne naciski kierujące go do ceny równowagi i ilości równowagi.
Obejrzyj ten film żeby zobaczyć jak działa interakcja pomiędzy podażą i popytem i jak prowadzi co ceny równowagi.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.