If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawo podaży

Jeśli cena czegoś idzie w górę, to firmy chcące (i mogące) wyprodukują więcej tego dobra.

Kluczowe punkty

  • Prawo podaży mówi, że wyższa cena prowadzi do wyżej ilości podaży, a niższa cena prowadzi do niżej ilości podaży.
  • Krzywe podaży i tabele podaży to narzędzia używane do podsumowywania związku pomiędzy podażą i ceną.

Podaż dóbr i usług

When economists talk about supply, they mean the amount of some good or service a producer is willing to supply at each price. Price is what the producer receives for selling one unit of a good or service. An increase in price almost always leads to an increase in the quantity supplied of that good or service, while a decrease in price will decrease the quantity supplied.
When the price of gasoline rises, for example, it encourages profit-seeking firms to take several actions: expand exploration for oil reserves, drill for more oil, invest in more pipelines and oil tankers to bring the oil to plants where it can be refined into gasoline, build new oil refineries, purchase additional pipelines and trucks to ship the gasoline to gas stations, and open more gas stations or keep existing gas stations open longer hours.
Economists call this positive relationship between price and quantity supplied—that a higher price leads to a higher quantity supplied and a lower price leads to a lower quantity supplied—the law of supply. The law of supply assumes that all other variables that affect supply are held constant.

Tabela i krzywa podaży

  • A supply schedule is a table that shows the quantity supplied at each price.
  • A supply curve is a graph that shows the quantity supplied at each price. Sometimes the supply curve is called a supply schedule because it is a graphical representation of the supply schedule.
Mamy tutaj przykład tabeli podaży dla rynku benzyny:
Price (per gallon)Quantity supplied (millions of gallons)
$1.00500
$1.20550
$1.40600
$1.60640
$1.80680
$2.00700
$2.20720
Cena jest mierzona w dolarach za galon benzyny a ilość podaży jest mierzona w milionach galonów.
Ta sama informacja pokazana jest na krzywej podaży z ilością na osi poziomej i ceną za galon na osi pionowej. Zauważ, że jest to wyjątek od zwykłej reguły w matematyce, gdzie zmienna niezależna znajduje się na osi poziomej, a zmienna zależna na osi pionowej.
Krzywda podaży dla benzyny
Wykres przedstawia rosnącą krzywą podaży która odpowiada prawu podaży.
Krzywa podaży została stworzona przez zaznaczenie na wykresie punktów pochodzących z tabeli podaży a następnie połączenie ich. Dodatnie nachylenie krzywej podaży przedstawia prawo podaży—wyższa cena prowadzi do wyższej ilości podaży, i vice versa.
The shape of supply curves will vary somewhat according to the product: steeper, flatter, straighter, or more curved. Nearly all supply curves, however, share a basic similarity: they slope up from left to right and illustrate the law of supply. As the price increases, say, from $1.00 per gallon to $2.20 per gallon, the quantity supplied increases from 500 million gallons to 720 million gallons. Conversely, as the price decreases, the quantity supplied decreases.

Różnica pomiędzy podażą a ilością podaży

W terminologii ekonomicznej podaż nie jest tym samym co ilość podaży. Kiedy ekonomiści mówią o podaży, mają na myśli związek pomiędzy cenami a ilościami dostarczanymi przy tych cenach—czyli o związku, który można zobrazować za pomocą krzywej podaży lub tabeli podaży. Kiedy ekonomiści mówią o ilości podaży, to mają na myśli określony punkt na krzywej podaży, lub jedną wartość w tabeli podaży. Krótko mówią, podaż odnosi się do krzywej, a ilość podaży odnosi się do określonego punktu na tej krzywej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.