Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Podaż i prawo podaży

Zadanie

Use the figure shown to answer the question.
Two supply curves
According to each supply curve, what quantities would be produced at $30?
Wybierz 1 odpowiedzi: