Główna zawartość

Zagregowany popyt i zagregowana podaż

O tym dziale

Zagregowany popyt i zagregowana podaż. Myślenie Keynesowskie. Inflacja popytowa i kosztowa. Polityka fiskalna i monetarna.