Starożytna sztuka basenu Morza Śródziemnego

dostępne 42 ćwiczenia

Pierwsze kroki

Wprowadzenie do Starożytnego Bliskiego Wschodu
Sumerians, Akkadians, Babylonians, Assyrians, and Persians - no wonder we need an introduction!
Rozpocznij naukę