If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Igrzyska olimpijskie

Co cztery lata, między 776 r. p.n.e a 395 r. n. e. na cześć Zeusa, najważniejszego boga w mitologii greckiej, odbywały się Igrzyska Olimpijskie przyciągające uwagę obywateli całej Grecji. Publika obserwowała takie dyscypliny sportowe jak biegi, rzut dyskiem i skok w dal.

Map of ancient Greece
Olympia
Najstarszymi i najważniejszymi wydarzeniami sportowymi spośród czterech narodowych świąt lekkoatletycznych Grecji, były te rozgrywane w Olimpii. Od 776 roku przed naszą erą, Igrzyska odbywały się co cztery lata na podstawie oficjalnych zasad, które mogły zostać zapoczątkowane dużo wcześniej. Grecki mit o Heraklesie to właśnie jemu przypisuje wymyślenie biegów w Olimpii, które miały uczcić ukończenie przez niego 12 prac.
Olimpia posiadała najważniejszą świątynie boga Zeusa, dla które czci odbywały się Igrzyska. Przed posągiem Zeusa składano ofiary i podarki, a sportowcy przysięgali przed nim, że będą przestrzegać zasad w trakcie zawodów. Aby ogłosić rozpoczęcie Igrzysk, heroldzi wybierali się do większych greckich miast nad Morzem Śródziemnym, na czas przed Igrzyskami wstrzymywano także wszelkie działania wojenne, aby uchronić wszystkich podróżujących do i z Olimpii.
Z małymi przerwami Igrzyska odbywały się do wczesnych czasów chrześcijańskich stajać się później inspiracją dla nowożytnych Igrzysk Olimpijskich zorganizowanych po raz pierwszy w Atenach, w 1896 r.

Zawody konne

Najpopularniejszym sportem widowiskowym w czasach starożytnych były wyścigi rydwanów. W wyścigu mogło brać udział do 40 rydwanów, co często prowadziło do wypadków.
W starożytnej Grecji tylko zamożnych było stać na utrzymanie rydwanu i koni. Rydwany przewoziły wojowników na miejsce bitwy, a wyścigi rydwanów, jak i inne wydarzenia sportowe, pierwotnie miały miejsce w czasie obrzędów pogrzebowych, które zostały bogato opisane w "Iliadzie" Homera.
Bogatym obywatelom oraz grecki mężom stanu bardzo zależało na wygranej w tak prestiżowym wydarzeniu. Zdarzało się, że sami kierowali własnym rydwanem, ale najczęściej zatrudniali oni woźnicę. Wyścigi odbywały się na arenie zwanej hipodromem. Najniebezpieczniejsze miejsce, w którym dochodziło do wielu wypadków, znajdowało się przy zakręcie, gdyż w tym miejscu koła rydwanów mogły się jednocześnie zablokować.
Panathenaic amphora, c. 410-400 B.C.E., 67.5 x 38 cm, Attica © Trustees of the British Museum
Woźnica z końmi   Amfora Panatenajska, ok. 410-400 r. p.n.e, 67,5 x 38 cm, Attics© British Museum. Waza jest charakterystyczną nagrodą jaką przyznawano zwycięzcy wyścigu rydwanów w czasie odbywającego się co roku w Atenach święta na cześć Ateny, boskiej patronki tego miasta. Waza była jedną ze 140 i zawierała 40 litrów oliwy z oliwek jako nagrody dla zwycięzcy.
The painter of this vase has been highly successful in creating the illusion of speed as the chariot careers along. A quadriga chariot drawn by four horses is shown, the hair and tunic of the charioteer are blown back, and the manes and tails of the horses fly in the rush of air. The chariot is coming up to a post which may represent the turn or the finish of the race. Both moments would be climaxes.
After the dangers and excitement of the chariot race came the horse- racing. This was hazardous because the track was already churned up, and the jockeys rode without stirrups or saddles, which were not yet invented. The winning horse and its owner were given an enthusiastic reception, and riderless horses that came first past the post were also honored.

Combat Sports

Red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, 490-80 B.C.E., Attica © The Trustees of the British Museum.
Panathenaic prize amphora of a chariot race, 490-80 B.C.E., red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, Attica, Greece © Trustees of the British Museum
A big attraction at all the Greek games were the "heavy" events—wrestling, boxing, and the pankration, a type of all-in wrestling. Specialists in the sports could win large sums of money all over the Greek world, once they had proved themselves at Olympia.
Exterior side A (detail), Red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, 490-80 B.C.E., Attica © The Trustees of the British Museum.
Exterior side A (detail), Panathenaic prize amphora of a chariot race, 490-80 B.C.E., red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, Attica, Greece © The Trustees of the British Museum.
The pankration was a mixture of boxing and wrestling, where almost any tactic was permitted. Only biting and going for an opponent’s eyes were illegal. On the cup above, on the left is a pair of boxers in a bout. In the center is a pair of pancratiasts down on the ground. Above them hangs a discus in a bag. In the center, one pankratiast tries to gouge his opponent's eye. A bearded trainer steps forward, his forked stick raised over his head to stop the fouls and the fight.
Boxing was considered the most violent sport. There were no separate rounds in a match and the contestants fought until one of them gave in. In ancient Greece thin strips of leather were bound around the boxers’ fists to protect their hands. Boxing gloves were eventually developed, and in the Roman period they were weighted with lead or iron to inflict greater damage.
Red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, 490-80 B.C.E., Attica © The Trustees of the British Museum
A pair of boxers in a bout, exterior side A (detail), Panathenaic prize amphora of a chariot race, 490-80 B.C.E., red-figured cup, attributed to the Foundry Painter, Attica, Greece © Trustees of the British Museum.
The boxer on the left has his left arm bent up in front, his right arm back, and there is a dilute line on his cheek. His opponent, facing to the left, is seen in three-quarter back view, his left arm out in front, his right drawn back for a blow. His cheek is heavily marked with relief lines, under the eye and along the cheekbone, to denote swelling.
Wrestling was a sport of great skill which used many of the throws still seen today. It also featured as part of the pentathlon ("pente" means five in Greek while "athlos" means contest, so the ancient pentathlon included five events: discus, javelin, long jump, running and wrestling).

Running

Fikellura style amphora with a running man, Greek, 6th century B.C.E., made in Miletos, Asia Minor; from Rhodes © The Trustees of the British Museum
Fikellura style amphora with a running man, 6th century B.C.E., Greek, , made in Miletos, Asia Minor from Rhodes © Trustees of the British Museum
The most ancient and prestigious event at Olympia was the running race along the length of the stadium, a distance of 600 Olympic feet (192.28 meters). The Olympiad (the four-year period up to the next Games) was named after the winner, and dates were recorded by reference to the list of victors. Besides this equivalent of our "two-hundred meter" event, there was a race along two lengths of the track, and a long-distance race of twenty or twenty-four lengths. There was no "marathon," this was the invention of Baron de Coubertin who revived the Olympic Games in 1896. In all these races the runners made a standing start, from a row of stone slabs set in the track that had grooves cut in them to provide a grip for the toes.
Here, a runner is painted in silhouette, with the few inner markings reserved in the natural colour of the clay. His pose, with arms and legs fully extended and chest thrust out, suggests that he is running at full speed. Most sixth-century vase painters would have surrounded this isolated figure with ornamental friezes or panels, but this artist wisely resisted the temptation.

Jumping

Black-figured 'Tyrrhenian' amphora showing athletes and a combat scene, Greek, but made for the Etruscan market, 540 BC, 42.15 cm, found near Rome © Trustees of the British Museum
Black-figured "Tyrrhenian" amphora showing athletes and a combat scene, 540 B.C.E., Greek, but made for the Etruscan market, 42.15 cm, found near Rome © Trustees of the British Museum
This vase has one of the best surviving depictions of the long-jump event at the ancient Olympic Games. There was only the long jump, not the high jump, in Greek athletics. You can see that the athlete in the picture is holding heavy lead or stone jumping weights called halteres. These were swung to increase the length of the jump. You can also see three pegs in the ground which mark the previous jumps.
The athlete is shown on the shoulder of the vase, and is captured in mid-jump, while to the right a trainer urges him on. Beneath the jumper are pegs, which may record his previous jumps or those of other athletes.
In the ancient long jump athletes carried weights that were swung forward on take-off and back just before landing. It’s often said that the weights increased the length of the jump, but it is more likely that they were there for use as a deliberate handicap. Most ancient sport developed as a means of training for warfare, and this exercise would simulate a jump carrying kit. Skill in this sport would be useful for crossing a stream or ravine.
Black-figured 'Tyrrhenian' amphora showing athletes and a combat scene, Greek, but made for the Etruscan market, 540 BC, 42.15 cm, found near Rome © Trustees of the British Museum
Athlete jumping (detail), Black-figured "Tyrrhenian" amphora showing athletes and a combat scene, 540 B.C.E.,Greek, but made for the Etruscan market,  42.15 cm, found near Rome © Trustees of the British Museum.
The vase has other scenes related to ancient sporting events, including a discus thrower. To the jumper’s left there is an athlete holding what are possibly javelins and two wrestlers are also shown.

Pentathlon

The pentathlon was made up of five events (discus, jumping, javelin, running and wrestling) which all took place in one afternoon. Running and wrestling also existed as separate events.
Discus-thrower (discobolus), Roman copy of a bronze original of the 5th century B.C.E., from Hadrian's Villa in Tivoli, Italy © Trustees of the British Museum
Discus-thrower (The Townley Discobolus), Roman copy of a bronze original of the 5th century B.C.E., attributed to Myron, from Hadrian's Villa in Tivoli, Italy © Trustees of the British Museum
There are differences between the ancient and the modern contests. Greek discus-throwers did not spin round on the spot: they rarely managed throws of more than 30 meters, less than half the modern Olympic record.
In the ancient long-jump, contestants used jumping-weights. These where swung forward on take-off then backward just before landing, to add thrust and gain extra length. Some kind of multiple jump may have been involved.
Javelin-throwing was similar to today’s event, except that a thong was attached to the javelin shaft to add spin and secure a steadier flight.
The head on this figure of a discus thrower has been wrongly restored, and should be turned to look towards the discus. The popularity of the sculpture in antiquity was no doubt due to its representation of the athletic ideal. Discus-throwing was the first element in the pentathlon, and while pentathletes were in some ways considered inferior to those athletes who excelled at a particular sport, their physical appearance was much admired.

The Olympic victors

Valuable prizes could be won in athletic contests all over the Greek world, but victory at Olympia brought the greatest prestige. Winning contestants were allowed to put up statues of themselves inside the sanctuary of Zeus to commemorate their victory; many bases for these statues survive. Statues of athletes and statesmen were a prominent feature of Greek cities and sanctuaries. If they won three times they could set up specially commissioned portrait statues which could cost up to ten times the average yearly wage.
Sealstone with the goddess Nike crowning an athlete, 2.3 x 1.6 cm, Temple of Artemis, Ephesus © The Trustees of the British Museum
Sealstone with the goddess Nike crowning an athlete, 4th century B.C.E., 2.3 x 1.6 cm, Temple of Artemis, Ephesus © Trustees of the British Museum.
Athletes tied a woolen band around their forehead, and sometimes around their arms and legs, as sign of victory. Winners at Olympia received crowns of wild olive, just as Herakles was said to have done when he had run the first races at Olympia with his brothers.
This small engraved sealstone, perhaps originally from a finger ring, shows the winged goddess Nike placing a crown of leaves on the head of a winning athlete. In Greek mythology, the goddess Nike was a messenger of the gods and, more generally, the personification of victory. She was also closely associated with Zeus, god of the Olympic Games, and is often shown in flight, bearing a wreath or a victory ribbon, to crown victorious athletes. The athlete holds a small branch, also symbolic of victory. Whether this sealstone belonged to an athlete or simply a sports enthusiast we shall probably never know.
Statues of Nike featured prominently at Olympia in connection with both sporting and military victories. The victors wreaths associated with Nike were usually made of foliage that could be dried and kept for a long time to preserve the memory of a victory. At Olympia they were made of twigs of olive, sacred to Zeus. Winning athletes were showered with flowers and leaves. This mark of celebration is called phyllobolia and is echoed today in the throwing of confetti and "ticker tape."
Marble figure of a victorious athlete, Roman version of a Greek bronze original of about 440–430 B.C.E., 183 cm, found at Vaison, France © The Trustees of the British Museum
Marble figure of a victorious athlete (Daidoumenos), Roman version of a Greek bronze original, c. 440–430 B.C.E., 183 cm, found at Vaison, France © Trustees of the British Museum
Known as the Daidoumenos (ribbon wearer) this statue shows a triumphant athlete tying a ribbon round his head immediately after a victory. At ancient Greek sports festivals it was the custom to give ribbons to winning athletes. Later, at the awards’ ceremony, the athlete received a wreath of leaves such as olive, laurel or wild celery leaves, depending on the festival. The identity of the athlete and the event he won are not known. He may represent athletic victories in general.
Victor statues were intended to immortalize successful athletes. Sculptors favored bronze for athletic statues, perhaps because it better represented tanned, oiled skin, but many were carved from marble. They were set on bases inscribed with a dedication to a god, the athlete’s name, father’s name, home town and contest.

Archaeology at Olympia

Over the centuries the river Alpheios, to the south of the sanctuary, folded and swept away the hippodrome, and the river Kladeios to the west destroyed part of the gymnasium. Following earthquakes and storms, a layer of silt was deposited over the entire site. Olympia lay unnoticed until modern times when an Englishman, Richard Chandler, rediscovered it in 1766.
The German government sponsored full-scale excavations from 1875. The excellent local museum displays many of the remarkable finds, and the German Archaeological Institute in liaison with the Greek Archaeological Service continues to investigate the site to the present day.

Więcej informacji:
J. Boardman, Early Greek vase painting (London, Thames and Hudson, 1998).
J. Swaddling, The ancient Olympic Games, 3rd edition (London, The British Museum Press, 2004)
Richard Woff, The Ancient Greek Olympics (Oxford University Press, 2000).
Logo Muzeum Brytyjskiego
© Rada Powiernicza Muzeum Brytyjskiego

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.