Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:4:56

Transkrypcja filmu video

(muzyka w tle) Kolumna Trajana jest częścią Forum Trajana, które jest jednym z forów Imperium Rzymskiego. Patrzymy na część Forum Trajana. Niestety nie mamy dobrego rzutu na cały plac, ponieważ został on ogrodzony w Średniowieczu. Mury te zostały rozebrane, ponieważ w latach 90. prowadzono tu wykopaliska przy użyciu nowoczesnych metod archeologicznych, co świadczy o tym, że musimy zrozumieć rozwój tego miejsca. A więc nawet średniowieczny aspekt powinien być zachowany. Patrząc na pozostałości Forum Trajan, widzę olbrzymie marmurowe bloki, które są częściami kolumn. Idąc dalej, widzimy fragmenty oryginalnej podłogi. Te pozostałości zostawiono tutaj, a nie przeniesiono do muzeum, by ukazać choć trochę jak bogato zdobione były te miejsca. Patrząc na podłogę, widzimy drogie marmurowe płyty - zielone i czerwone, wraz z zielonymi, czerwonymi i żółtymi kolumnami, a więc nawet kolumny nie były białe, lecz kolorowe. Chodziło o pokazanie bogactwa. Sprowadzenie marmuru z całego Imperium do Rzymu oznaczało, że bycie Rzymianinem upoważniało do sprowadzenia Imperium do siebie. Przyjrzyjmy się Kolumnie Trajana. Kolumna ma 22 różne warstwy. Nie są to płyty, ponieważ okalają kolumnę. To swego rodzaju spirala przedstawiająca w porządku chronologicznym dwie główne wojny, a raczej dwie główne akcje Trajana przeciwko Dacji. Początek wojny znajduje się w górnej części kolumny, jest ledwie widoczny, ale na całości widać poświęcenie ludzi. Jeśli przyjrzymy się niektórym scenom, zobaczymy jak budują obozy, mosty. Tak, budują fortyfikacje. I jak powiedzieliśmy wcześniej, jeśli chcemy zabrać gdzieś armię, budujemy całą infrastrukturę niezbędną do utrzymania się w danym miejscu. Racja, a wiemy, że w istocie żołnierze byli w tej wojnie siłą roboczą, ponieważ obozy, które miały pozostać, planowano przekształcić w miasta, drogi itp. Mężczyzna odwrócony do nas plecami - budowniczy - reprezentuje rzekę Dunaj, gdzie rozpoczęła się cała akcja. W Niemczech? Tak. Na terenach, które dzisiaj są częścią Austrii, Niemiec, Środkowej Europy. A więc to w rzeczywistości jest personifikacja Dunaju? Tak. Wszystkie rzeki są przedstawione jako półnadzy mężczyźni z brodami. Zazwyczaj występują tu symbole, które pozwalają je zidentyfikować. Na przykład kolejny reprezentuje Nil. Wilczyca i bliźnięta to symbol rzeki Tyber. W tym przypadku widzimy szeregi łodzi i żołnierzy, na nich stojących. Jest to słynny opis - wiemy, że Appolodoros z Damaszku, by przekroczyć Dunaj, zbudował most z łodzi. I to jest właśnie wierne odzwierciedlenie tego, co się wówczas wydarzyło. Czy mogę zapytać cię o szczegóły dotyczące podstawy? Podstawa przedstawia typową dacyjską broń i pancerze. A więc nie przedstawia to pokonanych ludzi, nie widzimy tu żadnego człowieka, ale (że tak powiem) pokonaną broń. Wróg jest tu traktowany jako mocny przeciwnik, oczywiście dlatego, że jeśli masz słabego przeciwnika, twoja siła nie jest tak imponująca. Podstawa kolumny to dębina. To zwycięska korona. Wciąż zastanawiam się jak zostało to wykonane. To rzeźbione marmurowe bloki, w środku których coś się znajduje. Można tam wejść. Znajdują się tam schody. Widzimy male okna. Można wejść na szczyt. Na szyi mężczyzny symbolizującego Dunaj widzimy, ze jest to miejsce, w którym łączą się dwa bloki - to tak byście mieli odniesienie co do wielkości. Składa się to z 22 bloków, z których każdy ma w przybliżeniu jeden metr. Podstawa jest ogromna. Wyrzeźbili oni fragmenty bloków i poskładali je razem. Dokładnie. Wyrzeźbili oddzielne fragmenty. Pomalowali je tylko? Pomalowali je różnymi kolorami, a kolory pomogłyby odczytać zawartą tu opowieść. Ale i tak pewien procent został zniszczony. Ale prawdopodobnie, gdy spojrzymy na elewację bibliotek znajdujących się po obu stronach, będziemy w stanie odtworzyć choć cześć barw. Dokładnie. Wracając do tematu, przedstawia to świetność całego Imperium, wspaniałość Imperium, wspaniałość Rzymian, którzy byli w stanie stworzyć cywilizację - a to dzięki ich pomysłowości, zdolnościom projektowym, dyscyplinie, zdolnościom budowlanym. To wszystko cechy, które prowadzą do zwycięstwa. Uzasadnionym jest uwiecznienie ich w tym miejscu, ponieważ sa to cechy, które składają się na wspaniałość miasta i kultury. Dokładnie. To nie tylko upamiętnienie zwycięstwa, ale całego okresu panowania Trajana, który był w stanie zbudować coś, co przetrwało do dzisiaj. Jeśli pomyślimy o Forum, istnieje ono do dzisiaj. W zamyśle miało być to upamiętnienie całego życia Trajana, a nie tylko jednego aspektu z jego życia. (muzyka w tle)