Główna zawartość
Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, France, 1929.

Sztuka współczesna