If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wierzenia w hinduizmie

Pewne wierzenia są wspólne praktycznie wszystkim hindusom. Należą do nich między innymi:
  • wiara w wiele bóstw, postrzeganych jako manifestacje jednego nadrzędnego bytu i powiązanych z powszechymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi;
  • preferencja dla jednego bóstwa, niewykluczająca wiary w pozostałe;
  • wiara w powszechne prawo przyczyny i skutku (karmę) oraz reinkarnację;
  • wiara w możliwość wyzwolenia się (mokszę) poprzez wyjście poza niekończący się cykl narodzin, śmierci i odrodzenia (samsarę).
Hinduscy bogowie Śiwa i Wisznu połączeni jako Harihara, 600-700. Indie Środkowe. Piaskowiec. Museum purchase, (Asian Art Museum, B70S1).
Powiększ ten obraz. Hinduscy bogowie Śiwa i Wisznu, połączeni pod postacią Harihary, lata 600–700 n.e.. Indie Środkowe. Piaskowiec. Dzięki uprzejmości Asian Art Museum, zakup do zbiorów, B70S1.
Hinduizm wiąże się z hierarchiczną strukturą systemu kastowego, czyli podziału społeczeństwa na ściśle zdefiniowane klasy (kasty). Pozycja danej osoby w systemie kastowym jest uważana za odzwierciedlenie sumy jej zasług (karmy) nagromadzonych w poprzednich życiach.
Wiele dawnych pism filozoficznych omawia przestrzeganie dharmy, czyli zachowania zgodnego z czyjąś kastą i statusem społecznym. Nie każdą czynność religijną mogą podejmować wszyscy członkowie społeczeństwa. Podobnie, różne czynności uważa się za odpowiednie na różnych etapach życia: naukę i zakładanie rodziny we wcześniejszych stadiach życia, a refleksję i odrzucenie celów na etapach późniejszych. Życie religijne nie musi mieć charakteru wyłącznie duchowego; w zależności od pozycji życiowej danej osoby, może uwzględniać także podążanie za sukcesem materialnym i dozwolonymi przyjemnościami doczesnymi. Hindusi wyznają potrzebę określonych zachowań, w tym wielu różnych rytuałów, aby ostatecznie osiągnąć mokszę, czyli wyzwolenie z nieprzerwanego cyklu kolejnych narodzin.
Moksza stanowi w hinduizmie ostateczny cel życia duchowego. Jak można ją osiągnąć? Chodzi o to, by dojść do punktu, w którym człowiek odłącza się od wszelkich uczuć i doznań, które wiążą go ze światem. Prowadzi to do zrozumienia, iż ostatecznie wszystko, co istnieje, stanowi jedność, a tym samym do złączenia pojedynczej duszy wiernego (atmana) z absolutem (Brahmanem). Można do tego celu dążyć różnymi drogami: drogą wiedzy, drogą należytych uczynków lub drogą oddania się bóstwu.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.