If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

AP US History okresy i tematy

Przewodnik po najważniejszych tematach, dokumentach i słowach kluczowych na egzamin AP US History.

AP US okresy historyczne i tematy

Ta tabela zawiera przegląd tematów z historii USA:
Jeśli tekst jest za mały do przeczytania tu jest kilka zbliżeń:

Przykłady pytań z historii Stanów Zjednoczonych

Zebraliśmy kilka filmów wideo pokazujących jak rozwiązać każdą sekcję egzaminu z historii. Oto one:
Pytania wielokrotnego wyboru: Jak rozwiązywać zadania wielokrotnego wyboru

Kluczowe określenia, dokumenty i sprawy sądowe o których warto wiedzieć

Posiadanie pojęcia na temat następujących ważnych dokumentów, pojęć i przypadków będzie bardzo pomocne w egzaminie historii AP US. Nie martw się o zapamiętanie konkretnych szczegółów - po prostu przeczytaj ogólnie.

Główne dokumenty:

John Winthrop, "Miasto na wzgórzu" / " Przykład Chrześcijańskiej Dobroczynności"
Jonathan Edwards, "Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga"
Thomas Jefferson, "Deklaracja niepodległości"
James Madison, "Konstytucja Stanów Zjednoczonych"
Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, “Declaration of Sentiments”
Frederick Douglass, "Co oznacza Czwarty Lipca dla niewolnika?"
Harriet Beecher Stowe, "Chata Wuja Toma" (główne wątki)
Abraham Lincoln, przemówienie "Dom podzielony", drugie przemówienie inauguracyjne
Sojourner Truth, "Czy nie jestem kobietą?"
Andrew Carnegie, "Ewangelia bogactwa" (główne wątki)
Josiah Strong, "Nasz kraj" (główne wątki)
Upton Sinclair "Dżungla" (główne wątki)
Franklin Delano Roosevelt, pierwsze przemówienie inauguracyjne, przemówienie z 8 grudnia 1941 roku.
George Kennan, "Długi Telegram"
Martin Luther King Jr "List z więzienia w Birmingham", przemówienie "Mam marzenie"
Betty Friedan “The Feminine Mystique” (main ideas)
Ronald Reagan przemówienie "Imperium zła"

Sprawy sądowe w Sądzie Najwyższym:

Marbury v. Madison
Dred Scott v. Sanford
Plessy v. Ferguson
Sprawa Brown v. Rada Edukacji
Roe v. Wade
Bush v. Gore

Doktryny polityki zagranicznej:

Doktryna Monroe'a
Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine
Doktryna Trumana
Doktryna Nixona
Doktryna Busha

Pojęcia kluczowe

virgin soil epidemic
salutary neglect / benign neglect
mercantilism
Federalist
Anti-Federalist
izolacjonizm
judicial review
embargo
Democratic-Republican
Whig
Jacksonian Democracy
nullification
popular sovereignty
Emancypacja
Jim Crow segregation
sharecropping
nativism
produkcja masowa
monopol
labor union
frontier
Imperializm
self-determination
prohibicja
laissez-faire economics
liberalism (economics/politics)
ZSRR
containment
teoria domina
komunizm
non-violent protest (Civil Rights)
vietnamizacja
konserwatyzm
terroryzm

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.