Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Rewolucja konsumencka

Wspólna literatura, styl i konsumpcja łączyły kolonie brytyjskie z ojczystym krajem.

Podsumowanie

  • Rozwój gospodarki atlantyckiej w XVIII w. umożliwił amerykańskim kolonistom dostęp do większej ilości brytyjskich towarów niż kiedykolwiek wcześniej.
  • Nawyki kupowania zarówno zwykłych ludzi, jak i rosnącej w siłę kolonialnej szlachty napędzały rewolucję konsumencką, tworząc jeszcze silniejsze więzi z Wielką Brytanią poprzez wspólną wspólnotę gustów i idei.

Szlachta kolonialna

Poleganie Brytyjczyków na służbie kontraktowej i niewolnictwie w celu zaspokojenia zapotrzebowania na kolonialną siłę roboczą przyczyniło się do powstania zamożnej klasy kolonialnej - szlachty - w koloniach tytoniowych Chesapeake i w innych miejscach. Bycie szlachcicem - członkiem szlachty - oznaczało bycie wyrafinowanym, wolnym od wszelkiego chamstwa. Brytyjsko-amerykańska szlachta wzorowała się na angielskiej arystokracji, która uosabiała ideał wyrafinowania i szlachetności.
Hans Hysing, portret Williama Byrda II, ok. 1724 r. Źródło: Figure 3 in "An Empire of Slavery and the Consumer Revolution," OpenStax College, CC BY 4.0.
Amerykańscy arystokraci budowali wyszukane rezydencje, aby podkreślić swój status i władzę. William Byrd II z Westover w Wirginii jest przykładem kolonialnej szlachty. Bogaty plantator i posiadacz niewolników, znany jest z założenia Richmond i swoich pamiętników dokumentujących życie plantatora-dżentelmena.

Rewolucja konsumencka

Jednym ze sposobów, w jaki szlachta odróżniała się od innych, było kupowanie, konsumowanie i manifestowanie dóbr. Zwiększona podaż dóbr konsumpcyjnych z Anglii, która stała się dostępna w XVIII wieku, doprowadziła do zjawiska zwanego rewolucją konsumencką.
Produkty konsumpcyjne łączyły kolonie z Wielką Brytanią w realny i namacalny sposób. W rzeczy samej, wraz z kolonialną szlachtą, zwykli osadnicy w koloniach również uczestniczyli w szaleństwie konsumpcyjnych wydatków na towary z Wielkiej Brytanii. Na przykład herbata zaczęła być postrzegana jako napój Imperium Brytyjskiego, z modnymi zestawami do herbaty lub bez nich.

Gazety, broszury i powieści w czasach rewolucji konsumenckiej

Rewolucja konsumencka sprawiła również, że materiały drukowane stały się szerzej dostępne. Na przykład przed 1680 rokiem w Ameryce kolonialnej nie drukowano gazet. W XVIII wieku jednak czytelnicy po obu stronach Atlantyku mieli dostęp do zalewu czasopism, książek, pamfletów i innych publikacji. Ten wspólny zbiór materiałów drukowanych połączył członków Imperium Brytyjskiego, tworząc wspólnotę gustów i idei.
"Listy Cato", autorstwa Anglików Johna Trencharda i Thomasa Gordona, były jedną z popularnych serii 144 broszur. Te whigowskie ulotki były publikowane między 1720 a 1723 rokiem i podkreślały chwałę Anglii, zwłaszcza jej przywiązanie do wolności. Jednakże, ostrzegały również czytelników, by byli zawsze czujni i wypatrywali ataków na tę wolność. Rzeczywiście, Listy Cato sugerowały, że nieustannie podejmowano wysiłki, by podkopać i zniszczyć wolność.
Inną bardzo popularną publikacją był angielski magazyn dla dżentelmenów Spectator, wydawany w latach 1711-1714. W każdym numerze "Mr. Spectator" obserwował i komentował otaczający go świat. To, co sprawiało, że Spectator był tak szalenie popularny, to jego styl; eseje miały przekonywać i kultywować wśród czytelników wyrafinowany zestaw zachowań, odrzucając oszustwo i nietolerancję, a skupiając się na szlifowaniu szlachetnego smaku i manier.
Powieści, nowy rodzaj literatury, pojawiły się po raz pierwszy w XVIII wieku i okazały się bardzo popularne na brytyjskim Atlantyku. Powieści Daniela Defoe Robinson Crusoe i Samuela Richardsona Pamela, czyli cnota nagrodzona znalazły dużą i otwartą publiczność. Czytanie dawało również kobietom możliwość interpretowania tego, co czytają, bez konieczności polegania na męskim autorytecie, który mówiłby im, co mają myśleć. Niewiele kobiet, poza kolonialną szlachtą, miało jednak dostęp do powieści.

Jak uważasz?

Porównaj białych Brytyjczyków żyjących w Anglii i białych Brytyjczyków żyjących w Ameryce w XVIII wieku. Pod jakim względem byli podobni, a co ich różniło?
Przyjrzyj się portretowi Williama Byrda. W jaki sposób elementy obrazu sugerują status Byrda jako członka kolonialnej szlachty?
Jak sądzisz, jak duży wpływ miały gazety, broszury i powieści na tworzenie wspólnej kultury w Imperium Brytyjskim? Jak myślisz, jak dzisiejsze formy mediów międzynarodowych, takie jak programy telewizyjne i strony internetowe, mają się do słowa drukowanego w XVIII wieku?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.