If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Relacje między amerykańskimi Indianami a Europejczykami

Zadanie

Przeczytaj fragment i odpowiedz na poniższe pytanie.
“Różne są doniesienia i domysły na temat przyczyn obecnej wojny z Indianami. Niektórzy przypisują ją nierozważnemu zapałowi sędziów z Bostonu do chrystianizacji tych pogan. . . . Z drugiej strony, dla zysku, ludzie kuszą i prowokują Indian do łamania prawa, zwłaszcza do pijaństwa. . . . Ale rząd Massachusetts... przyczynił się do ich nieszczęść."
-Źródło: Edward Randolph, raport o wojnie Metacoma (Wojna króla Filipa), 1685
Idee wyrażone w tym fragmencie podważały dominującą w brytyjskim społeczeństwie kolonialnym ideologię, że:
Wybierz 1 odpowiedź: