If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Akty nawigacyjne

Prawo brytyjskie stanowiło, że brytyjskie kolonie mogły prowadzić handel tylko ze swoim macierzystym imperium.

Streszczenie

  • Akty Nawigacyjne były serią ustaw uchwalonych przez brytyjski parlament, które nakładały ograniczenia na handel kolonialny.
  • Brytyjska polityka gospodarcza opierała się na merkantylizmie, którego celem było wykorzystanie kolonii amerykańskich do wzmocnienia potęgi i finansów państwa brytyjskiego.
  • Akty Nawigacyjne rozpaliły wrogość amerykańskich kolonistów i okazały się znaczącym czynnikiem prowadzącym do rewolucji.

Czym jest merkantylizm?

Merkantylizm był teorią ekonomiczną, która zachęcała do regulowania gospodarki przez rząd w celu zwiększenia władzy państwa. Głównym celem było osiągnięcie nadwyżek handlowych, a tym samym napełnienie państwowej kasy srebrem i złotem. Merkantylizm był dominującą filozofią ekonomiczną od XV do XVIII wieku, odrzucał wolny handel i napędzał europejski imperializm.
Merkantylizm doprowadził do wojen między europejskimi potęgami o kontrolę nad morskimi szlakami handlowymi - takich jak wojny angielsko-holenderskie w XVII i XVIII wieku. Stworzył również handel trójkątny na północnym Atlantyku, który obejmował eksport surowców z kolonii do Wielkiej Brytanii, transport zniewolonych Afrykanów do obu Ameryk, a następnie import towarów przemysłowych z Wielkiej Brytanii do kolonii.1
Brytyjska polityka gospodarcza miała charakter merkantylistyczny. Parlament brytyjski wprowadził takie mechanizmy, jak protekcjonistyczne bariery handlowe, regulacje rządowe i dotacje dla krajowego przemysłu w celu zwiększenia brytyjskich finansów kosztem terytoriów kolonialnych i innych europejskich potęg imperialnych. Anglia starała się również uniemożliwić swoim koloniom w Ameryce Północnej handel z innymi krajami europejskimi i rozwój silnego przemysłu wytwórczego. W tym celu, począwszy od 1651 r., brytyjski parlament przyjął serię ustaw znanych jako Akty Nawigacyjne.2
Obraz trójmasztowego statku.
Akty Nawigacyjne uniemożliwiały koloniom brytyjskim handel z narodami innymi niż Wielka Brytania. Źródło: Wikimedia Commons

Akty Nawigacyjne i wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Wraz z wybuchem angielskiej wojny domowej w 1642 r. linie zaopatrzenia północnoamerykańskich kolonii z Wielką Brytanią zostały przerwane. Skłoniło to kolonie do nawiązania stosunków handlowych z Holendrami i Francuzami, celem pozyskania towarów przemysłowych. Gdy angielska wojna domowa zbliżała się do końca, Brytyjczycy starali się odzyskać kontrolę nad relacjami handlowymi kolonii.3
W 1651 roku brytyjski parlament, w pierwszej z ustaw, które stały się znane jako Akty Nawigacyjne, zadeklarował, że tylko angielskie statki będą mogły przywozić towary do Anglii, a kolonie północnoamerykańskie będą mogły eksportować swoje towary, takie jak tytoń i cukier, tylko do Anglii. To skutecznie uniemożliwiło koloniom handel z innymi krajami europejskimi. Po tej ustawie nastąpiło kilka innych, które nakładały dodatkowe ograniczenia na handel kolonialny i zwiększały cła.
Choć ich ogólny wpływ ekonomiczny był minimalny, Akty Nawigacyjne nałożyły obciążenia na te segmenty amerykańskiego społeczeństwa kolonialnego, które były najlepiej przygotowane do wzniecenia rebelii. Grupy najbardziej dotknięte przez Akty Nawigacyjne - producenci i kupcy kolonialni, plantatorzy tytoniu, ryżu i cukru, rzemieślnicy i mechanicy - były głównymi aktorami przedrewolucyjnej kampanii antybrytyjskiej. Kupcy byli szczególnie aktywni w polityce kolonialnej i zareagowali na ustawy z wrogością. Uchwalenie Aktów Nawigacyjnych przyczyniło się więc do wzrostu nastrojów antybrytyjskich i ostatecznego wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.4

Jak uważasz?

Opisz własnymi słowami merkantylizm. Czy była to słuszna polityka gospodarcza? Czy podstawy teorii merkantylizmu były słuszne?
Czy możesz sobie wyobrazić politykę, którą Brytyjczycy mogliby przyjąć, a która wzmocniłaby brytyjskie finanse bez narażania się na gniew kolonistów?
Jak sądzisz, jak znaczące były Akty Nawigacyjne w umacnianiu antybrytyjskich nastrojów w północnoamerykańskich koloniach?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.