If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Konstytucja

Zadanie

"Do jakiego więc rozwiązania powinniśmy się ostatecznie odwołać, aby utrzymać w praktyce konieczny podział władzy między kilkoma departamentami, jak to zostało określone w Konstytucji? Jedyną odpowiedzią, jakiej można udzielić, jest to, że skoro wszystkie te zewnętrzne postanowienia okazały się niewystarczające, to brak ten musi być uzupełniony przez takie ukształtowanie wewnętrznej struktury rządu, aby jego poszczególne części składowe, poprzez swoje wzajemne relacje, mogły być narzędziami utrzymującymi siebie nawzajem na właściwych miejscach."
-Źródło: Publius (James Madison), The Federalist Papers, nr. 51, 1788
Idee wyrażone w tym fragmencie wyłoniły się bezpośrednio z większej debaty intelektualnej nad którym z poniższych zagadnień?
Wybierz 1 odpowiedź: