If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prezydentura George'a Washingtona

Jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington ustanowił kilka ważnych precedensów dla federalnego rządu. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.

Wprowadzenie

  • Pochodzący z Wirginii generał rewolucji amerykańskiej George Washington [Jerzy Waszyngton] został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1789 r. Jego działania stanowiły precedens dla silnej władzy wykonawczej i silnego rządu centralnego .
  • Główne dyskusje i konflikty polityczne w latach 90. XVIII w. dotyczyły polityki zagranicznej, gospodarczej i równowagi władzy między stanami a rządem federalnym.
  • Podczas kadencji Waszyngtona wyodrębniły się frakcje polityczne, z których powstały dwie pierwsze partie w Stanach Zjednoczonych Demokratyczno - Republikańska i Federalistyczna.
  • Decyzja Waszyngtona o pozostaniu neutralnym podczas rewolucji francuskiej ustanowiła precedens dla rządu Stanów Zjednoczonych i zaowocowała izolacjonizmem jako główną doktryną polityki zagranicznej na przeszło sto lat.

Prezydentura Waszyngtona

Stany ratyfikowały nową Konstytucję Stanów Zjednoczonych w 1787 r., która ustanowiła trzy organy władzy rządu federalnego: kongres, sądownictwo oraz urząd prezydenta. W 1789, Jerzy Waszyngton został ogłoszony pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Portrait of George Washington.
Portret George Washington, namalowany przez Gilbert Stuarta, 1797. Ilustracja: Wikimedia Commons
Jako prezydent i nadrzędny organ władzy wykonawczej Waszyngton był odpowiedzialny za realizację postanowień Konstytucji, która nakazywała stworzenie rządu. Przekonał się wraz z członkami pierwszego Kongresu Stanów Zjednoczonych o tym, że Konstytucja nie podaje odpowiedzi na wszystkie możliwe problemy.
Podczas piastowania urzędu prezydenta Waszyngton i pierwszy Kongres Stanów Zjednoczonych ustanowili precedens, który stanowił wzór dla przyszłych prezydentów, jak powinni radzić sobie z niektórymi problemami w państwie. W dalszej części tekstu przyjrzymy się ważnym kwestiom. z któreymi Waszyngton i jego gabinet zmierzyli się w trakcie jego prezydentury.

Dyskusja w sprawie ustanowienia Banku Narodowego

Po zakończeniu Rewolucji Amerykańskiej Stany Zjednoczone zderzyły się z problemem olbrzymiego długu krajowego. Kredyty zaciągnięte u Francuzów na pokrycie wydatków związanych z przebiegiem Rewolucji doprowadziły do długu państwowego, który w rezultacie wyniósł $25 mil. Zgodnie z Konstytucją stany były zależne od rządu centralnego, wobec czego, kto ponosił odpowiedzialność za dług zaciagnięty przez stany? Czy każdy ze stanów samodzielnie powinien rozliczyć dług, czy też odpowiedzialność ciążyła na rządzie federalnym?
Nowo wybrany Sekretarz Skarbu Alexander Hamilton zaproponował dwuczęściowe/dwufazowe rozwiązanie: rząd federalny przejmie ten dług i ustanowi Bank Narodowy. Hamilton wierzył, że bank Narodowy pomógłby w rozwoju rynku poprzez wprowadzenie do obiegu pieniądza gwarantowanego przez rząd federalny. Jednakże pojawił się problem, a mianowicie, w Konstytucji nie było mowy o utworzeniu Banku Narodowego. Jednak Hamilton i jego zwolennicy wierzyli, że klauzula "to, co konieczne i właściwe" art. 1 Konstytucji upoważnia Kongres do stworzenia banku w celu uregulowania/zlikwidowanie długu.
Thomas Jefferson i jego zwolennicy nie zgodzili się Hamiltonem, uważając że nadinterpretował on znaczenie klauzuli "to co konieczne i ważne". Wierzył, że stworzenie Banku Narodowego byłoby nadużyciem władzy przez rząd federalny.
Portrait of Alexander Hamilton.
Portret Alexandra Hamiltona, namalowany przez Johna Trumbulla, 1806. Ilustracja: Wikimedia Commons
Po licznych debatach pomiędzy dwoma powstającymi frakcjami, Federalistyczną - reprezentowaną przez Hamiltona i Demokratyczno-Republikańską - reprezentowaną przez Jeffersona, ustawa o stworzeniu pierwszego Banku Stanów Zjednoczonych została przyjęta przez Izbę [Reprezentantów] i Senat, natomiast Waszyngton podpisał ją i wdrożył na początku 1791 roku.
Sprawdź swoją wiedzę
Jakie było głównie założenie konstytucyjne związane z utworzeniem banku narodowego?
Wybierz 1 odpowiedź:

Rewolucja Francuska i proklamowanie neutralności

Rewolucja Amerykańska była katalizatorem wydarzeń rewolucyjnych w wielu regionach świata jak na Haiti, gdzie miała miejsce rewolucja haitańska, czy we Francji gdzie trwała Rewolucja Francuska.
Gdy w Europie wybuchła Rewolucja Francuska w 1789 r., Stany Zjednoczone dopiero co ratyfikowały Konstytucję oraz Kartę Praw [Stanów Zjednoczonych]. Kiedy francuscy rewolucjoniści przybyli do Stanów Zjednoczonych z prośbą o wsparcie, Waszyngton postanowił proklamować neutralność, gwarantując w ten sposób, że jego państwo nie weźmie udziału w działaniach wojennych oraz nie opowie się po żadnej ze stron konfliktu. Było to ryzykowne posunięcie, zważywszy na fakt, iż w trakcie Rewolucji Amerykańskiej, Francja była ich głównym sojusznikiem.
Decyzja Waszyngtona o proklamowaniu neutralności wynikała z faktu, że po Rewolucji Amerykańskiej, Stany Zjednoczone wciąż zmagały się z poważnym długiem. Decyzją tą, jak i zaleceniami wskazanymi w mowie pożegnalnej po ustąpieniu ze stanowiska, Waszyngton ustanowił precedens, który umożliwił realizację polityki izolacjonizmu, powstrzymania się od angażowania w sprawy międzynarodowe. Działanie to nadało ton polityce zagranicznej USA na następne stulecie.
Sprawdź swoją wiedzę
Dlaczego Waszyngton ogłosił neutralność wobec wojny między Francją a Wielką Brytanią?
Wybierz 1 odpowiedź:

Bunt Whisky

Aby pozyskać pieniądze na spłatę długu zaciągniętego podczas Rewolucji Amerykańskiej, w 1792 roku Alexander Hamilton zaproponował podatek od whisky.
Rolnicy na obszarach wiejskich traktowali whisky jako środek płatniczy. Bardziej im się opłacało sprzedawać zboże do gorzelni, niż transportować je przez kilka stanów by sprzedać we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Nowy podatek rozwścieczył rolników.
Kiedy poborcy podatkowi przybyli do rolników po odbiór podatku, spotkali się ze zbrojnym oporem. Opór ten przybierał różne formy, czasem tarzania ich w smole i pierzu. Innym razem zebrało się 500 osób, którzy spalili dom poborcy podatkowego w Pensylwanii. W celu stłumienia oporu, Waszyngton wysłał 13 000 żołnierzy.
Pomimo, że nie doszło do żadnych walk, Bunt Whisky miał jeden istotny wpływ na przyszłość Stanów Zjednoczonych. Potwierdził on zasadność istnienia rządu federalnego, który potrafił poradzić sobie z zamieszkami politycznymi i był silniejszy niż dopuszczały Artykuły Konfederacji [Artykuły Konfederacji i wieczystej unii].
Zatrzymaj się i zastanów: Porównaj reakcję rządu na Bunt Whisky i na Shays's Rebellion [Rebelię Shaysa]? Wyjaśnij różnice?

Mowa pożegnalna Waszyngtona

Prezydentura Waszyngtona nie była istotna jedynie dlatego, że był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podczas piastowania tego urzędu ustanowił silny rząd centralny, a także pomógł wdrożyć plan mający na celu rozwiązanie problemu długu narodowego,
Kończąc swą prezydenturę, Waszyngton wygłosił mowę pożegnalną (Farewell Address), w której doradził krajowi, by unikać frakcji politycznych zawiązanych ze względu na grupę interesów lub położenie geograficzne, a także, by unikać długoterminowych sojuszy z innymi krajami.
Fragment mowy pożegnalnej Jerzego Waszyngtona, 1796.
Zwróciłem już uwagę na niebezpieczeństwo jakie niosą ze sobą partie w państwie, odnosząc się w szczególności do ich tworzenia w oparciu o położenie geograficzne. Pozwólcie, że lepiej wyjaśnię tę kwestię oraz przestrzegę was, czyniąc to z najwyższą powagą, przed zgubnym wpływem ogólnie pojmowanego ducha partii. . . .
Służy on zawsze odwróceniu uwagi zgromadzeń powszechnych oraz osłabieniu administracji publicznej. Podburza społeczeństwo poprzez wywoływanie nieuzasadnionej zazdrości czy fałszywych alarmów, roznieca niechęć jednych do drugich doprowadzając, od czasu do czasu, do zamieszek i powstań. . .
Ważną zasadą postępowania wobec obcych narodów jest zwiększenie z nimi stosunków handlowych oraz ograniczenie polityki zagranicznej do minimum. O ile podjęliśmy się już zobowiązań, wypełnijmy je w dobrej wierze. I tyle. Europa posiada szereg ważnych dla siebie interesów, które nie są naszymi, ewentualnie, bardzo odległymi. Z tego powodu musi się angażować w częste spory, zasadniczo dla nas obce. . . .
Sprawdź swoją wiedzę
Zgodnie z powyższym, dlaczego Jerzy Waszyngton uważa, że partie polityczne są niebezpieczne?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pomimo ostrzeżeń Waszyngtona, dwie pierwsze amerykańskie partie polityczne pojawiły się w latach 90. XX wieku: Federaliści i Demokratyczni Republikanie. Następca Waszyngtona, John Adams, został pierwszym prezydentem Federalistycznym.

Jak uważasz?

Jaki był najważniejszy precedens, jaki Jerzy Waszyngton ustanowił podczas urzędowania?
Czy sądzisz, że konstytucja dała Hamiltonowi prawo do utworzenia banku krajowego? Dlaczego lub dlaczego nie?
Dlaczego Waszyngton radził Stanom Zjednoczonym prowadzenie polityki izolacjonizmu?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.