If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prezydentura Johna Adamsa

Przeczytaj o najważniejszych wydarzeniach z okresu prezydentury Johna Adamsa'a.

Podsumowanie

  • John Adams, federalista, był drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją funkcję pełnił w latach 1797-1801.
  • Prezydentura Johna Adamsa naznaczona była konfliktami pomiędzy dwoma nowo powstałymi partiami politycznymi: federalistami i demokratycznymi republikanami.
  • Konflikty między dwiema partiami politycznymi koncentrowały się na polityce zagranicznej i równowadze sił między rządem federalnym a rządami stanów.

Prezydentura Adamsa

Drugą osobą, która objęła obowiązki prezydentury był John Adams, który pełnił funkcję wiceprezydenta za czasów George'a Washingtona. Adams był pierwszym oficjalnym prezydentem federalistą (chociaż Waszyngton był zbliżony do idei federalistów, to jako prezydent nie pochwalał partii politycznych i starał się pozostawać ponad partyjnymi kłótniami).
Portret Johna Adamsa, namalowany przez Johna Trumbulla, ok. 1793 r. Źródło: Wikimedia Commons
Podczas jednokadencyjnej prezydentury Adamsa powstały dwie pierwsze amerykańskie partie polityczne, a stosunki z Francją zaczęły się psuć.

Powstanie federalistów i demokratycznych republikanów

Podczas Konwencji Konstytucyjnej, niemal natychmiast pojawiły się podziały. Ugrupowania te w końcu utworzyły dwie pierwsze partie polityczne w historii Ameryki: Federalistów i Demokratycznych Republikanów.
Po jednej stronie byli federaliści. Ogólnie rzecz biorąc, Federaliści mieszkali wzdłuż wschodniego wybrzeża i byli bogatymi kupcami lub dobrze wykształconymi ludźmi, którzy mieszkali w mieście. Popierali oni silniejszy rząd centralny i swobodną interpretację Konstytucji: ideę, że to, czego Konstytucja wyraźnie nie zabrania, jest dozwolone. Federaliści popierali również naprawę stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią z powodów handlowych.
Po drugiej stronie byli demokratyczni republikanie. Demokratyczni republikanie często pochodzili z zachodnich regionów i częściej byli rolnikami niż kupcami. Demokratyczni republikanie opowiadali się za słabszym rządem centralnym na rzecz silniejszych rządów stanowych. Wierzyli w ścisłą interpretację Konstytucji: ideę, że rząd federalny nie może robić niczego, na co Konstytucja wyraźnie nie zezwala. Preferowali również zagraniczny sojusz z Francją, ponieważ Francuzi wspierali Stany Zjednoczone w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Sprawdź swoją wiedzę: Czy potrafisz uzupełnić brakujące informacje w tabeli poniżej?
PrzekonaniaFederaliściDemokratyczni Republikanie
Rząd federalny powinien być:SilnySłaby
Rządy stanowe powinny być:Słabe
Stany Zjednoczone powinny nawiązać sojusze z:Francją
Konstytucja powinna być interpretowana:Swobodnie

Afera XYZ

W 1794 roku George Washington wysłał Johna Jaya, przewodniczącego Sądu Najwyższego, aby wynegocjował z Brytyjczykami traktat, który usuwał brytyjskie forty z północno-zachodniego terytorium Stanów Zjednoczonych. Miał również nadzieję wynegocjować wolny handel między Stanami Zjednoczonymi a częścią Indii Zachodnich, która była okupowana przez Brytyjczyków. W zamian Stany Zjednoczone zgodziły się uregulować długi kolonialne, które były należne brytyjskim kupcom.
Znane jako Traktat Jaya, pro-brytyjskie porozumienie rozgniewało rząd Francji, który wspierał Stany Zjednoczone w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi francuska marynarka zaczęła atakować amerykańskie statki handlowe. W 1797 roku prezydent Adams wysłał dyplomatów, aby stworzyli traktat między Stanami Zjednoczonymi a Francją.
Karykatura polityczna satyrycznie przedstawiająca Aferę XYZ, ukazująca grupę Francuzów próbujących ukraść pieniądze alegorycznej postaci Ameryki. W tle postacie reprezentujące inne narody przyglądają się i śmieją. Źródło: Wikimedia Commons
Po przybyciu na miejsce trzej francuscy dyplomaci o pseudonimach "X", "Y" i "Z" zaczęli żądać łapówek, aby rozpocząć negocjacje. Historia ta w końcu przedostała się do amerykańskiej opinii publicznej, zachęcając wielu Amerykanów do pisania listów do Adamsa, w których domagali się zbrojnego konfliktu z Francuzami.
Przez następne dwa lata Stany Zjednoczone prowadziły z Francją niewypowiedzianą wojnę morską.

Ustawa o Obcych i Działalności Wywrotowej

Obawa przed opozycją wobec wojny w Stanach Zjednoczonych skłoniła wielu federalistów do poszukiwania sposobu na ukaranie przeciwników, głównie tych z Partii Antyfederalistycznej. Przybrało to formę Ustawy o Obcych i Działalności Wywrotowej.
"Obcy" odnosi się do kogoś, kto nie jest z kraju, a Ustawa o obcych została stworzona, aby umożliwić rządowi federalnemu deportację osób niebędących obywatelami, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podburzanie(działalność wywrotowa) oznacza pisanie lub mówienie w taki sposób, aby skłonić ludzi do buntu przeciwko władzy rządu. Ustawy o działalności wywrotowej zostały jednak stworzone jako sposób karania obywateli amerykańskich, którzy krytykowali rząd amerykański podczas wojny z zamiarem zaszkodzenia pozycji rządu.
Na mocy Aktu o działalności wywrotowej rząd postawił zarzuty i ścigał kilku drukarzy, którzy wypowiadali się przeciwko Stanom Zjednoczonym i wojnie. Nawet Matthew Lyon, demokratyczno-republikański członek Kongresu, został uwięziony za krytykę prezydenta Adamsa w republikańskiej gazecie.
Sprawdź swoją wiedzę
Jaką poprawkę do Konstytucji potencjalnie naruszał Akt o działalności wywrotowej? Dlaczego?
Wybierz 1 odpowiedź:

Rezolucje Kentucky i Virginii

Partia Federalistyczna popierała Ustawę o Obcych i Działalności wywrotowej, ale Partia Demokratyczno-Republikańska je krytykowała. Argumentowali oni, że ustawa o obcych i działalności wywrotowej dawały zbyt dużą władzę rządowi federalnemu.
Thomas Jefferson i James Madison, czołowi demokratyczni republikanie, napisali rezolucję, która została później przyjęta odpowiednio przez Kentucky i Wirginię. Rezolucje te forsowały ścisłą interpretację Konstytucji, jeśli chodzi o uprawnienia przyznane rządowi federalnemu. Twierdzili również, że stany mają prawo ignorować i lekceważyć prawa federalne, jeśli uznają je za wykraczające poza granice swoich uprawnień opisanych w Konstytucji.
Debata o równowadze między władzą federalną a stanową będzie trwała aż do wojny secesyjnej, powracając w kwestiach takich jak kryzys nullifikacyjny.

Nocne nominacje Adamsa

Prawdopodobnie najbardziej wpływowy czyn Adamsa jako prezydenta miał miejsce w momencie, gdy odchodził z urzędu. W swoich ostatnich chwilach jako prezydent, w noc przed objęciem urzędu przez jego następcę (Thomasa Jeffersona, demokratycznego republikana), Adams próbował mianować jak najwięcej federalistów na wolne stanowiska sędziów pokoju. Ci "nocni sędziowie" byli sztuczką mającą na celu ustawienie sądów przeciwko nadchodzącej partii Demokratycznych Republikanów.
Chociaż Adams podpisał nominacje sędziowskie, nie dopilnował, by zostały one dostarczone na czas. Gdy Jefferson objął urząd, odmówił dostarczenia pozostałych nominacji. Jeden z zawiedzionych niedoszłych sędziów, William Marbury, wytoczył proces o swoją nominację. Sprawa Sądu Najwyższego, która się potem odbyła, Marbury przeciwko Madisonowi, ustanowiła zasadę kontroli sądowej: Sąd Najwyższy ma prawo do odrzucania ustaw, jeśli uzna, że naruszają one Konstytucję.

Jak uważasz?

Dlaczego administracja Adamsa uchwaliła ustawę o obcych i działalności wywrotowej (Alien and Sedition Acts)?
Jaka była najważniejsza kwestia dzieląca federalistów i demokratycznych republikanów?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.