If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tworzenie nowej republiki

Zadanie

"Moim zdaniem byłoby zarówno sprawiedliwe, jak i właściwe, aby traktat z Francją został uznany za nieważny - ale myślę, że bardziej wskazane byłoby kierowanie odwetem niż wypowiadanie wojny w tej chwili, ponieważ opinia publiczna nie wydaje mi się na to całkiem przygotowana. . . . Ilekroć masy naszego narodu będą przekonane, że wojna będzie sprawiedliwa, konieczna i nieunikniona, będą zadowolone z jej wypowiedzenia i będą ją energicznie wspierać, ale wątpię, czy to przekonanie, jakkolwiek dobrze uzasadnione, jest jeszcze tak powszechne i dominujące, jak powinno być. . . ."
-Źródło: John Jay, list do Williama Northa, 1798 r.
Fragment najlepiej odzwierciedla którą z poniższych kwestii?
Wybierz 1 odpowiedź: