If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Filozoficzne podstawy wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Zadanie

“Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że zostali obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi prawami, że wśród nich jest życie, wolność i dążenie do szczęścia. - Że dla zabezpieczenia tych praw ustanawia się wśród ludzi rządy, czerpiące swą słuszną władzę z przyzwolenia rządzonych, - że ilekroć jakakolwiek forma rządu staje się szkodliwa dla tych celów, jest prawem ludu do zmiany lub zniesienia go i powołania nowego rządu, opierającego się na takich zasadach i organizującego swe uprawnienia w takiej formie, jaka wydaje mu się najbardziej prawdopodobna dla zapewnienia jego bezpieczeństwa i szczęścia.”
-Thomas Jefferson, Deklaracja Niepodległości, 1776
Fragment ten świadczy o którym z poniższych zjawisk?
Wybierz 1 odpowiedź: