If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Społeczne konsekwencje ideałów rewolucyjnych

Zadanie

Przeczytaj poniższy fragment i odpowiedz na poniższe pytanie.
“Dopuszczę myśl, że siła cielesna wydaje się dawać mężczyźnie naturalną przewagę nad kobietą; i jest to jedyna solidna podstawa, na której można budować wyższość płci. Ale nadal obstaję przy tym, że nie tylko cnota, ale i wiedza obu płci powinny być tej samej natury, jeśli nie stopnia, i że kobiety, uważane nie tylko za istoty moralne, ale i rozumne, powinny starać się nabyć ludzkich wartości (lub doskonałości) za pomocą tych samych środków, co mężczyźni, zamiast być kształcone jak fantazyjny rodzaj pół istoty - jedna z dzikich chimer Rousseau.”
-Mary Wollstonecraft, Oświadczenie o prawach kobiet, 1792
Które z poniższych wydarzeń najlepiej oddaje kontynuacje nastrojów społecznych wyrażonych we fragmencie?
Wybierz 1 odpowiedź: