If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opodatkowanie bez reprezentacji: podsumowanie lekcji

Po wojnie siedmioletniej Brytyjczycy próbowali zwiększyć kontrolę nad koloniami, w wyniku czego koloniści zbuntowali się przeciwko zmianie polityki. To ostatecznie doprowadziło do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Pojęcia kluczowe

TerminDefinicja
Zbawienne zaniedbanieNieoficjalna polityka korony brytyjskiej, w której unikała ona ścisłego egzekwowania prawa parlamentarnego w koloniach.
Wirtualna reprezentacjaTeoria, zgodnie z którą członkowie parlamentu byli zobowiązani do obrony interesów zarówno brytyjskich poddanych, jak i kolonistów, a także według której koloniści nie potrzebowali przedstawicieli kolonialnych.
Ustawa stemplowa (1765)Uchwalony przez brytyjski parlament, był bezpośrednim podatkiem od wszystkich materiałów drukowanych w koloniach północnoamerykańskich.
Ustawa stemplowa kongresuDelegaci z kolonii, którzy sporządzili formalne petycje do brytyjskiego parlamentu i króla Jerzego III o uchylenie ustawy stemplowej.
Deklaracja praw i skarg kolonialnych (1765)Napisana przez Kongres ustawa stemplowa deklarowała, że podatki nałożone na brytyjskich kolonistów bez ich formalnej zgody są niezgodne z konstytucją.
Akt Deklaracyjny (1766)Ustawa, która stwierdzała, że władza podatkowa parlamentu brytyjskiego jest taka sama w Ameryce jak w Wielkiej Brytanii.
Akty Townshenda (1767)Seria ustaw, które nakładały nowe podatki na szkło, ołów, farby, papier i herbatę.
Masakra w Bostonie (1770)Brytyjscy żołnierze stacjonujący w Bostonie otworzyli ogień do tłumu, zabijając pięciu mieszczan i rozwścieczając miejscowych.
Herbatka bostońska (1773)Bezpośrednia odpowiedź kolonii północnoamerykańskich na brytyjską politykę podatkową i ustawę o herbacie.
LojaliściKoloniści z okresu rewolucji amerykańskiej, którzy popierali sprawę brytyjską.
Synowie WolnościTajne stowarzyszenie utworzone przez radykalnych kolonistów w celu zaprotestowania przeciwko brytyjskiej polityce podatkowej.
Córki WolnościStowarzyszenie patriotów, które powstało w odpowiedzi na wzrost podatków poprzez organizowanie i udział w bojkotach brytyjskich towarów.
Ustawy niedpouszczalne (1774)Zwane również ustawami Przymusowymi, składały się z czterech oddzielnych środków legislacyjnych: ustawy portu w Bostonie, ustawy rządowej, ustawy o wymierzaniu sprawiedliwości i ustawy o kwaterowaniu.
Pierwszy Kongres KontynentalnyRząd przedstawicielski złożony z wybranych urzędników z 12 kolonii z 13 wcześniej utworzonych, w celu stworzenia jednolitego frontu przeciwko rządowi brytyjskiemu.
OświecenieRuch kulturalny i intelektualny w latach 1700, który kładł nacisk na naukę i racjonalizm.
John LockeAngielski filozof, który wpłynął na Oświecenie swoimi pismami na temat suwerenności i zarządzania. Jego idee wpłynęły na oddzielenie się kolonii od Wielkiej Brytanii.

Masakra bostońska

Kluczowe daty

RokWydarzenie
1754Rozpoczęcie wojny siedmioletniej
1763Koniec wojny siedmioletniej; proklamacja z 1763 r.
1764Ustawa o cukrze
1765Ustawa stemplowa; Ustawa o kwaterowaniu. 1765
1766Akt Deklaracyjny
1767Ustawa o dochodach Townshenda
1770Masakra bostońska
1773Ustawa o herbacie, Herbatka bostońksa
1774Ustawy niedopuszczalne i Pierwszy Kongres Kontynentalny

Wątki historyczne

Amerykańska tożsamość i demokracja: Gdy wojna siedmioletnia dobiegła końca, Wielka Brytania miała ogromne długi finansowe za swoją rolę w wojnie. Aby spłacić ten dług, brytyjski parlament zaczął uchwalać serię podatków, w tym Ustawę Cukrową, Ustawę Stemplową i Ustawę o Herbacie. Kolonie miały za złe, że są opodatkowane, a niektórzy koloniści twierdzili, że Wielka Brytania nie ma prawa opodatkowywać kolonii, ponieważ w parlamencie nie było ich przedstawicieli. Kolonie wierzyły, że są obywatelami brytyjskimi, ale argumentowały również, że zasługują na przedstawicieli, którzy rozumieją, czego kolonie potrzebują. To stąd wzięło się wyrażenie "żadnego opodatkowania bez reprezentowania."!
Wpływ Oświecenia: Idee dotyczące indywidualizmu i roli rządu wywodziły się z Oświecenia. Era oświecenia osiągnęła swój szczyt w połowie XVIII wieku, a filozofowie tacy jak John Locke i Jean-Jacques Rousseau wpłynęli na kolonialne wołania o równość i, ostatecznie, niepodległość. Pojęcia takie jak zgoda rządzonych, prawa obywatela państwa i republikański samorząd można powiązać bezpośrednio z Oświeceniem.
Solidaryzacja kolonii amerykańskich: Nigdy wcześniej kolonie nie współpracowały ze sobą w ramach jednolitego frontu politycznego. Pierwszy Kongres Kontynentalny składał się z wybranych przedstawicieli z 12 kolonii z 13 utworzonych. Podczas gdy koloniści nadal uważali się za poddanych brytyjskich, Pierwszy Kongres Kontynentalny był oddzielnym rządem, który bezpośrednio kwestionował brytyjskie rządy poprzez bojkoty. Utworzenie Pierwszego Kongresu Kontynentalnego pokazało, jak koloniści stopniowo oddzielali się od brytyjskiej władzy.

Pytania kontrolne

  • Jak zmieniła się brytyjska kontrola nad koloniami amerykańskimi po wojnie siedmioletniej?
  • W jaki sposób amerykańscy koloniści rozwinęli jednolite poczucie tożsamości przed rewolucją amerykańską?
  • Jakie były trzy czynniki, które doprowadziły do wzrostu napięcia między Wielką Brytanią a koloniami?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.