If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opodatkowanie bez reprezentacji

Zadanie

“Mając na uwadze, że szanowna Izba Gmin w Anglii poddała ostatnio w wątpliwość, jak dalece Zgromadzenie Ogólne tej kolonii ma prawo uchwalać ustawy o nakładaniu podatków i ceł, które muszą płacić mieszkańcy tej najdawniejszej kolonii (...) Jego Królewskiej Mości, Izba Mieszczańska obecnego Zgromadzenia Ogólnego podjęła następujące uchwały:(...) Uchwalono, że(...) bebą bez przerwy cieszyli się nieocenionym prawem do bycia rządzonym przez takie prawa, dotyczące ich wewnętrznej polityki i opodatkowania, jakie wynikają z ich własnej zgody, za aprobatą ich suwerena lub jego zastępcy; i że to samo nigdy nie zostało utracone lub oddane, ale było stale uznawane przez królów i lud Wielkiej Brytanii.”
-Źródło: Patrick Henry, Virginia Resolves, 1765
Autor tego fragmentu najprawdopodobniej inspirował się którym z poniższych ruchów?
Wybierz 1 odpowiedź: