If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powstanie partii politycznych i era Jeffersona

Zadanie

"Jeśli Stany mogą opodatkować jeden aparat państwowy, wykorzystywany przez rząd w realizacji jego uprawnień, mogą opodatkować każdy inny aparat. Mogą opodatkować pocztę; mogą opodatkować mennicę; mogą opodatkować prawa patentowe; mogą opodatkować papiery urzędu celnego; mogą opodatkować proces sądowy; mogą opodatkować wszystkie środki stosowane przez rząd, aż do nadmiaru, który zniweczyłby wszystkie cele rządu. Nie było to zamierzone przez naród amerykański. Nie chcieli, by ich rząd był zależny od stanów..."
-Źródło: Sędzia Główny John Marshall, opinia Trybunału w sprawie McCulloch przeciwko Maryland, 1819 r.
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej podsumowuje orzeczenie Trybunału w sprawie McCulloch przeciwko Maryland?
Wybierz 1 odpowiedź: