If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Wraz ze wzrostem amerykańskiej potęgi przemysłowej, nasiliły się konflikty między robotnikami a właścicielami fabryk. Zapoznaj się z dwoma kluczowymi wydarzeniami walki o prawo pracy: strajkami zapoczątkowanymi w miastach Homestead i Pullman.
Sortuj według
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.