If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Populiści

Pod koniec XIX wieku na amerykańskiej arenie politycznej pojawiła się nowa partia, której działalność skupiała się na obronie interesów rolników.

Streszczenie

  • Populiści to nazwa związanego z rolnictwem ruchu politycznego, którego celem była poprawa sytuacji farmerów i pracowników rolnych. Jeszcze przed pojawieniem się ruchu Populistów powstało Przymierze Farmerskie (Farmers' Alliance) i Grange.
  • Partia populistyczna została założona w roku 1891 przez przywódców ruchu populistycznego. Wystawiła ona kandydata w wyborach prezydenckich roku 1892 i zdobyła 8.5% głosów, co świadczyło o posiadaniu sporego poparcia, jak na jedną z pomniejszych partii politycznych.
  • Populiści sprzymierzyli się z ruchem robotniczym, a w roku 1896 stali się częścią Partii Demokratycznej. Mimo to, niewielka liczba członków Partii Populistycznej kontynuowała działanie pod tą nazwą aż do oficjalnego rozwiązania w roku 1908.

Aktywizm ludowy w Stanach Zjednoczonych

Poczynając od XIX wieku, amerykańscy rolnicy zaczęli organizować się, by bronić swoich interesów przed elitami politycznymi i finansowymi ze wschodu kraju, które, w ich mniemaniu, działały na ich niekorzyść. Liczba nieposiadających ziemi dzierżawców zwiększała się, a długi niezależnych farmerów rosły w zawrotnym tempie ze względu na konieczność spłat pożyczek i nakładaną przez banki wysoką stopę oprocentowania. Niezadowolenie wśród pracowników rolnych wrastało.
W roku 1876 w Teksasie założone zostało Przymierze Farmerskie. Jego celem była walka z systemem zastawów plonów rolnych, który wpędził wielu farmerów w ubóstwo. Funkcjonował on na Południu Stanów, gdzie ważną rolę pełniła uprawa bawełny, wśród, zarówno białych jak i czarnych, dzierżawców i tzw. połowników, nieposiadających własnej ziemi. Zaciągali oni pożyczki by kupić nasiona, narzędzia i inne artykuły niezbędne do uprawy bawełny. Po zbiorach, musieli spłacić pożyczki w postaci swoich plonów bawełny. Bywało też tak, że gdy ceny bawełny spadały, ludziom tym nie pozostawało nic po tym, jak ich zbiory zostały zabrane przez wierzycieli.1
Flaga Przymierza Farmerskiego. Ilustracja za zgodą Wikimedia Commons.
Przymierze Farmerskie nie było jedyną organizacją, która pojawiła się, by bronić praw pracowników rolnych. Organizacja Grange czyli Narodowa Loża Hodowców została założona w roku 1868 w Nowym Jorku, by zajmować się ochroną praw społeczności wiejskich. W latach 1873 - 1875 na terenie całego kraju powstawały lokalne kapituły, a liczba członków rosła niezwykle szybko.2 Częściowo było to skutkiem Paniki roku 1873, czyli kryzysu finansowego, który przyczynił się do bankructwa licznych banków i przedsiębiorstw kolejowych. Panika roku 1873 spowodowała zmniejszenie wynagrodzenia i dużą obniżkę cen produktów rolnych. Farmerzy pozostali obarczeni ogromnymi długami, których spłata wydawała im się wręcz niemożliwa.3

Partia Populistyczna

W roku 1891 została utworzona Partia Populistyczna (zwana również Partią Ludową, lub populistami) by reprezentować interesy sektora rolniczego. Liczną frakcję wśród koalicjantów partii stanowili członkowie Przymierza Rolniczego.
Partia Ludowa wyznaczyła Jamesa B. Weavera, wcześniej pełniącego funkcję reprezentanta ze stanu Iowa, na swojego kandydata w wyborach prezydenckich 1892 roku . W programie kampanii znalazły się postulaty dotyczące wzmocnienia pozycji farmerów i osłabienia monopolu wielkich przedsiębiorstw, banków i korporacji kolejowych, które pozwoliły populistom na zdobycie 8.5% głosów wyborców i wygraną w stanach Kolorado, Idaho, Kansas i Nevada.
William Jennings Bryan był kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej w 1896 roku. Ilustracja za zgodą Library of Congress.
Ze względu na ogromne poparcie dla ruchu populistów, Partia Demokratyczna zaczęła promować wiele z jego założeń. Demokraci wyznaczyli Williama Jenningsa Bryana na swojego kandydata w wyborach prezydenckich roku 1896, a populiści zgodzili się udzielić mu poparcia. W ten sposób Partia Demokratyczna wchłonęła Partię Populistyczną, która w efekcie zniknęła ze sceny politycznej.
Połączenie Partii Populistycznej i Demokratycznej skończyło się dotkliwą porażką w wyborach na Południu Stanów. Wśród populistów zawsze panowała rozbieżność zdań jeśli chodzi o uwzględnienie w ich ruchu Afroamerykanów, jednak demokraci z Południa nie kryli się ze swoimi rasistowskimi poglądami. Mimo że Bryan osiągnął dobre wyniki na obszarach objętych wpływem populistów, przegrał z kandydatem republikanów Williamem McKinley.4
Partia Populistyczna nie przestawała funkcjonować i wystawiła kandydatów w 1904 i 1908 roku, jednak czas największego znaczenia miała już za sobą. Mimo że partia zostłała rozwiązana w 1908 roku, ruch progesywistyczny przejął wiele założeń i celów programowych populizmu, w tym ustawodawstwo antymonopolowe, ściślejsza kontrola federalna prywatnych przedsiębiorstw i większe wsparcie dla farmerów i robotników.5

Jak uważasz?

Co było powodem niezadowolenia farmerów?
Jakiego rodzaju politykę promowali aktywiści ludowi?
Jak oceniasz osiągnięcia ruchu populistycznego?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.