If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

System rezerwatów

Rdzenni Amerykanie zostali zmuszeni do życia w rezerwatach. Ich ziemie trafiły w ręce białych osadników.

Streszczenie

  • Rezerwaty Indian zostały stworzone, by uniemożliwić rdzennym Amerykanom powrót na ziemie, które Amerykanie europejskiego pochodzenia chcieli zasiedlić.
  • W rezerwatach Indianie mogli sprawować rządy i podtrzymywać niektóre z ich tradycji kulturowych i społecznych.
  • The Dawes Act of 1887 destroyed the reservation system by subdividing tribal lands into individual plots.

Od wysiedleń po rezerwaty

Od samego początku europejskiej kolonizacji krwawe starcia o ziemię i bogactwa naturalne miały negatywny wpływ na relacje między białymi osadnikami i rdzennymi Amerykanami. Europejscy osadnicy stosowali różne metody, by odebrać ziemię jej oryginalnym mieszkańcom - od negocjowania traktatów, poprzez przymusowe wysiedlenia, po deklaracje wojny.1
Europejscy osadnicy parli nieprzerwanie na zachód kontynentu amerykańskiego, a brutalne konflikty o ziemię stawały się coraz częstsze i coraz bardziej problematyczne dla rządu USA. W 1824 r. utworzono Urząd do spraw Indian, by rozwiązać kwestię praw do ziemi. Stanowisko komisarza do spraw Indian powstało na mocy ustawy Kongresu w 1832 r., a w 1869 r. Ely Samuel Parker został pierwszym rdzennym Amerykaninem mianowanym na nie. Urząd do spraw Indian został przemianowany na Biuro do spraw Indian w 1947 r.2
Ely S. Parker był pierwszym rdzennym Amerykaninem mianowanym komisarzem do spraw Indian. Ilustracja udostępniona za zgodą Archiwów Narodowych USA.
Na mocy ustawy o przesiedleniu Indian z 1830 r. zmuszano rdzennych Amerykanów do opuszczenia rodzinnych ziem, tak by mogli zasiedlić je europejscy osadnicy. Pięć Cywilizowanych Plemion (Czirokezi, Czikasawowie, Czoktawowie, Krikowie i Seminole) zostali przymusowo przesiedleni na terytoria, które miały stać się stanami Kansas, Nebraska i Oklahoma. Była to masowa migracja, którą później nazwano Drogą Łez.
Ustawa o przydzielaniu środków dla Indian z 1851 r., znana również jako rozporządzenie o przydzielaniu funduszy na sprawy Indian, sankcjonowała utworzenie rezerwatów Indian w Oklahomie i uzasadniała utworzenie ich również w innych stanach. W zamyśle rządu federalnego Stanów Zjednoczonych rezerwaty miały utrzymywać plemiona rdzennych Amerykanów z dala od ziem, które chcieli zasiedlić biali osadnicy.3

Życie w rezerwacie

Wielu rdzennych Amerykanów sprzeciwiało się wprowadzeniu systemu rezerwatów, co stało się zarzewiem szeregu starć zbrojnych znanych jako wojny z Indianami. Dokonując krwawych masakr i odnosząc zwycięstwa na polu walki armia Stanów Zjednoczonych ostatecznie odniosła sukces i przeniosła większość plemion indiańskich do rezerwatów. Otaczające je ziemie i bogactwa naturalne Zachodu stały się wtedy dostępne dla białych osadników.4
Szoszoni w rezerwacie Fort Washakie w stanie Wyoming, 1892 r. Ilustracja udostępniona za zgodą National Archives.
Dla większości rdzennych Amerykanów życie w rezerwacie nie było łatwe. Mimo że plemionom pozwalano na tworzenie rad plemiennych i sądów i przez to zachowanie tradycyjnych struktur administracyjnych, cierpiały one z powodu biedy, niedożywienia, bardzo niskich standardów mieszkaniowych i niewielkiego tempa rozwoju ekonomicznego.5
W 1868 r. prezydent Ulysses S. Grant przyjął politykę, której założeniem była asymilacja rdzennych Amerykanów z dominującym białym społeczeństwem. Urzędnicy rządowi zajmujący się sprawami Indian zostali zastąpieni przez duchownych chrześcijańskich, których zadaniem było nawrócenie Indian na chrześcijaństwo. Polityka ta spotkała się z gwałtownym sprzeciwem wielu plemion indiańskich i ostatecznie została porzucona przez prezydenta Rutherforda B. Hayesa6

Likwidacja i przywrócenie systemu rezerwatów

W 1887 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę Dawesa, która likwidowała system rezerwatów poprzez autoryzację konfiskaty i ponownego podziału ziem plemiennych na poziomie federalnym. Celem ustawy była likwidacja rad plemiennych i zasymilowanie rdzennych Amerykanów z dominującym białym społeczeństwem USA poprzez zastąpienie ich tradycji wspólnotowych wartościami kulturowymi, których punktem centralnym była jednostka. By to osiągnąć, ziemie plemienne zostały rozparcelowane na pojedyncze działki. Tylko ci Indianie, którzy zaakceptowali ten podział uzyskali możliwość ubiegania się o amerykańskie obywatelstwo7
W latach 30-tych XX wieku, podczas Wielkiej Depresji, prezydent Franklin D. Roosevelt nawoływał do uchwalenia ustawy o reorganizacji Indian, która wprowadzała dla rdzennych Amerykanów “Nowy Ład” upoważniający ich do zreformowania i tworzenia nowych rad plemiennych. Ustawa unieważniała parcelację wprowadzoną przez ustawę Dawesa i w ten sposób przywróciła istniejące do dziś rezerwaty.8

Jak uważasz?

Jaki był początkowo cel ustanowienia rezerwatów?
Jakie są według ciebie najbardziej znaczące różnice pomiędzy rdzennymi Amerykanami, a Amerykanami pochodzenia europejskiego?
Czy uważasz, że rdzennym Amerykanom wiodło się lepiej w rezerwatach, czy na rozparcelowanych działkach ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.