If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Weteranie będący kobietami i należący do mniejszości narodowych napotkali trudności z wyegzekwowaniem praw gwarantowanych im przez ustawę o weteranach.
Sortuj według
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.