If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Learn about Nixon's presidency, including his strategy to get the United States out of the Vietnam War, his foreign policy maneuvers with China and the Soviet Union, and his fall from grace due to the Watergate scandal. 
Sortuj według
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.