If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Starożytny Egipt

Zadanie

Przeczytaj poniższy fragment i odpowiedz na pytanie.
"W miarę jak wzrastały dostępne surowce, społeczeństwa musiały, po raz pierwszy, stawić czoła problemowi nadmiaru, którym zarządzanie stanowiło zupełnie nowy problem. I zaskakująco szybko nadmiar zaczęto rozdzielać nierównomiernie, i tak pojawili się ci potężniejsi i bogatsi. Nadwyżki zaczęły napędzać istnienie uprzywilejowanych specjalistów (przeważnie płci męskiej): artystów, handlarzy, wojowników, kapłanów, skrybów i władców.
Warto zauważyć, jakim paradoksem jest to spiętrzanie się drabiny społecznej. Wzrost produkcji rolnej powiązany z rewolucją agrarną mógł, w teorii, podnieść średni standard materialnego życia wszystkich członkom społeczeństwa. Rzeczywistość okazała się inna. Inaczej niż woda, której powierzchnia dąży do równości mimo wlewania coraz większych jej ilości, dobra materialne w złożonych społeczeństwach lubią usypywać się w ogromne piramidy."
Z książki Davida Christiana Maps of Time: An Introduction to Big History (2004).
Co według autora było następstwem produkcji nadwyżek żywności?
Wybierz 1 odpowiedź: