If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czym jest Historia Świata?

Co to jest Historia Świata?

Być może zastanawiasz się, zaczynając kurs „Historia Świata”, czy to w ogóle możliwe, aby w ciągu jednego roku szkolnego poznać historię całego świata. Trafne pytanie! Poznanie całej historii wszystkiego z pewnością zajęłoby sporo czasu — o wiele więcej niż rok szkolny. Na szczęście stoi przed tobą inne zadanie, bo historia świata to nie jest historia wszystkiego, co kiedykolwiek się w świecie wydarzyło. Ufff!
Czym w takim razie jest Historia Świata? Zajmuje się wydarzeniami, które miały miejsce w różnych regionach świata, niekiedy w bardzo odległej przeszłości — od pojawienia się homo sapiens około 250 000 lat temu, przez początki cywilizacji, po takie bliższe współczesności wydarzenia, jak powstanie Imperum Otomańskiego, Druga Wojna Światowa czy ruchy na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Mapa kuli ziemskiej z naciskiem na handel i ekspansję, ok. 1565 r., na podstawie wcześniejszej mapy autorstwa Giacomo Gastaldiego. Źródło zdjęcia: Library of Congress.
Ale jak to wszystko się ze sobą wiąże? Historia Świata zbiera te wszystkie informacje i stawia specyficzne historyczne i tematyczne pytania. Podczas kursu Historii Świata będziemy poszukiwać prawidłowości, podobieństw, różnic, ciągłości, zmian i powszechnych ruchów.
Nie znaczy to jednak, że szczegóły są bez znaczenia! Historycy zajmujący się Historią Świata skupiają się na poszczególnych wydarzeniach i szczegółach aby lepiej zrozumieć prawidłowości i związki składające się na pełny i fascynujący obraz.
Ten pełniejszy obraz jest kształtowany w wyniku specyficznych pytań stawianych przez historyków. Aby lepiej zrozumieć, jak wyglądają takie pytania stawiane w obrębie Historii Świata — i w jaki sposób historyczy na nie odpowiadają — przyjrzyjmy się terminom takim jak skala, motywy, czy szczegóły. To nam pomoże lepiej zrozumieć, jak się stawia takie pytania i jak się na nie odpowiada.

Scale

Wszyscy historycy zajmują się wydarzeniami z przeszłości. Tym, co sprawia, że coś staje się przedmiotem rozważań Historii Świata jest skala analizy. Historia Świata zwykle interesuje się wielkoskalowymi wydarzeniami, które wywierają wpływ na wielkie grupy ludzi lub na liczne regiony świata. Historycy specjalizujący się w historii świata zwykle zajmują się długotrwałymi procesami.
Na przykład, historyk zajmujący się historią świata nie poświęca zbyt wiele czasu na badanie dzienników Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu informacji o jego życiu i szczegółów dotyczących jego podróży. Skrupulatnie przygląda się natomiast kilku wiekom interakcji między Europą a obu Amerykami i Afryką, które były następstwem podróży Kolumba.
A historian of the U.S. or Europe would be more likely to spend more time on the life and actions of Christopher Columbus (left) than a world historian, who would spend more time on the big-picture effects of the Columbian Exchange (right).
Image credits: Portrait of Christopher Columbus, 1519: Wikimedia; Map depicting the exchange of goods that followed Columbus’ voyages, called the Columbian Exchange: Flickr

Themes

Of course, understanding complex world historical processes can be complicated. How do world historians organize events that occur across the globe? There are certain themes that world historians often use to guide their analysis.
Think of themes as categories, ideas, or concepts that organize how someone thinks about a subject. World historical themes are focused on comparison and connection, broad systems, and global interactions.
In AP World History, which is a specific world history course, there are some particular themes we use to find patterns, trace processes, and make comparisons. They are:
  1. Interaction between humans and the environment: To understand this theme, historians might look at things like the rise of agriculture, the spread of disease, changing climates, or demographic changes.
  1. Development and interaction of cultures: To understand this theme, historians might look at things like the emergence and spread of new religions, influence of different religions or cultural traditions on one another, and the spread of new ideas like humanism or human rights.
  1. State building, expansion, and conflict: To understand this theme, historians might look at things like how different empires have risen and fallen, in which ways rulers have increased their legitimacy, and different kinds of conflicts between societies.
  1. Creation, expansion, and interaction of economic systems: To understand this theme, historians might look at things like the Silk road, the emergence of global trade, the emergence of banking and systems of credit, and the rise of capitalism, communism, and globalization.
  1. Development and transformation of social structures: To understand this theme, historians might look at things like the effects of specialization of labor, or how ideas about race, gender, and class have shaped social hierarchies.

Details

Themes cover some pretty big ideas--and pretty big movements across space and time! But these big ideas are all made up of details from smaller case studies, and understanding these specific historical events and processes in a bigger context is the engine that drives world historical thinking. This specific historical knowledge gives you the raw material to build understanding of bigger processes, systems, and themes.
For example, the Silk Road is a subject of world historical interest because it provides many instances of economic, cultural, and environmental interactions. By zooming in on some specific examples of these interactions, you can start to develop a wider understanding of how trade patterns developed and changed, how cultures interacted and adapted, or how diseases spread. Studying the Silk Road can reveal connections between things as diverse as the Chinese silk industry, Buddhism, and plagues!
For over 1,000 years, the Silk Road—or, more accurately, roads—connected much of the Eastern Hemisphere through trade. Not just goods, but also ideas and diseases accompanied traders, missionaries, and armies as they travelled these routes. Image credit: Flickr
A look at the Silk Road might take you to a specific caravan in Central Asia, where you might look at how Buddhist religious beliefs traveled, changed, and spread. But you don’t need to pause and linger at every stop along the road. World history involves thinking on different scales--zooming in and zooming out--and shifting focus. This movement isn’t random--it’s done with the intent of answering specific questions.

The questions of World History

Historians try to understand what happened in the past by asking questions. More specifically, historians ask particular kinds of questions:
Type of historical questionExample
ContextualizationWhat was the historical context for a specific historical development or process? How might the content of a historical document or artifact be affected by the circumstances in which it was created?
ComparisonHow similiar were certain things? What differences existed between certain things?
CausationWhy did something happen? What were the effects of something?
Continuity and changeWhat has stayed the same over time? How did something change over time?
World historians ask these same kinds of questions—usually just on a broader scale!
To show how the historical question you want to answer will help you determine what details you should include and what scale your analysis will be at, let’s consider two historians—a historian of England and a world historian. Let’s assume that both are interested in the Industrial Revolution. However, the different focus of each historian will lead them to ask questions about the Industrial Revolution on different scales.
The historian of England might zoom in and ask, “How did industrialization disrupt wool production in central England in the 1790s?”
The world historian, by contrast, might zoom out to ask, “How did industrialization lead to new patterns in world trade during the nineteenth century?”
An example of data cross countries and time periods to inform a world history question about industrialization. Data from Paul Bairoch (1982) "International industrialization levels from 1750 to 1980." Graph from Wikicommons
Both are perfectly good historical questions. The answers to these questions might even influence one another. But, only the latter question is world historical because it focuses on how the Industrial Revolution affected multiple regions over an extended period of time.

Studying the past in the present

Whatever type of historical study we are doing, it is important to remember that people who lived in the past faced different circumstances and had different values than you do.
Historical questions are not about determining whether we today are better or worse than people who lived in the past. However, differences in values or behaviors between the past and present can spark historical inquiries. For example, you might look at an event that seems surprising or controversial from our contemporary perspective. With the tools of world history, we look at those events and consider questions like, "What factors motivated different people to participate in these events?"
As the famous historian David Lowenthal once wrote, "The past is a foreign country." Studying world history is like taking a trip across the world and through time. You can't go everywhere, but if you visit enough places, you can start to see the global connections that have shaped the world we live in today!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.