If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

The Hindu deity Shiva

The god Shiva is one of the main deities of Hindiusm. Shiva can take many forms, but is frequently depicted with unkempt hair, a third eye, and a trident. Temples to Shiva feature a lingam, a column representing the creative force.  Learn more about Shiva on education.asianart.org.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video