Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:59

Böcklin, Self-Portrait with Death Playing the Fiddle

Transkrypcja filmu video

muzyka na pianinie często kiedy patrzysz na autoportret widzisz artystę malującego siebie w odbiciu lustra ale na autoportrecie jest jeszcze śmierć wydaje się, że nie tyle szuka, co słucha Ta groźna postać śmierci nie tylko gra na skrzypcach ale szepcze coś do ucha Wydaje się być wniebowzięty, gdzie widać wyraźnie czaszke ze wszystkimi zębami, która zdaje się uśmiechać demonicznie. Uśmiechając się, powiedział Tak, chętny i raczej podekscytowany Widzimy tę pazuropodobną rękę kości która chwyta łuk i zaczyna grać na skrzypcach ale jest odtwarzany na jednym pozostałym ciągu tak jakby Böcklin miał tylko jeden ciąg Wydaje się tak ostateczny Śmierć wie, że wygrała Sztuka przetrwa życie artysty i dlatego jest coś bardzo świadomego akt tworzenia dzieła sztuki, a zwłaszcza tworząc autoportret To poczucie śmierci jest obecne w portretach ogólnie, nie tylko w autoportretach Portrety mogą uczynić zmarłych żywymi więc często myślę, kiedy patrzymy na portrety mamy poczucie cofnięcia się w czasie spojrzeć na kogoś, kto przeżył Ale masz rację, na pewno jest bardziej przejmujący w autoportretach, zwłaszcza w sposobie, w jaki Böcklin zawaliło tutaj miejsce Personifikacja śmierci, ten szkielet, jest tak intymny Jest tak blisko Powiedziałeś "szepcząc mu do ucha" to prawie tak, jakby Böcklin mógł dosłownie poczuć jego oddech, gdyby coś takiego było Sam artysta jest nam bardzo bliski. Jego paleta jest w naszej przestrzeni o połowę mniejsza I widzisz surowy ból to przedstawienie malowania wykonanego z siebie, to przemawia do kłamstwa malarstwa Surowce, które składają się na to malarstwo są obecne Zrobione szczerze zrobione szczerze racja Rozbierając zasłony naszego życia, zasłony społeczeństwa Paleta i surowy obraz farby są rodzajem przypomnienia o tym, co istotne Böcklin pokazuje nam zarówno ciało, jak i krew reprezentacja artysty człowieka ubrany w modę swoich czasów ale potem pokazuje nam także ten szkielet w pewnym sensie ta esencja tego, kim się stanie Obraz jako całość jest pięknie manipulowany aby pokazać nam iluzję tych postaci ale potem też jest odsłonięty Idea powrotu człowieka do prochu z którego został stworzony To właśnie mi przypomniało, kiedy mówił o materialności farby Trzyma szmatę pod kciukiem Aby wytrzeć pędzel Aby wytrzeć pędzel ale sposób, w jaki śmierć zmywa nas wszystkich Jest taki wspaniały sposób w jaki akt malowania odbija się echem w sposobie, w jaki śmierć przemienia nas muzyka na pianinie