Ładowanie

Transkrypcja filmu video

Witam, gramatycy. Chciałbym przedstawić wam jaka jest różnica pomiędzy rzeczownikiem pospolitym a własnym. Więc różnica między rzeczownikami pospolitymi a nazwami własnymi jest prosta. To różnica pomiędzy nazwą a bardziej ogólną wersją tej rzeczy. Od razu podam kilka przykładów: Więc ogólnie rzecz biorąc, jestem z miasta. Konkretne miasto, z którego jestem to Chicago. Mógłbym mówić o żabie ogólnie, ale gdybym chciał powiedzieć o konkretnej żabie, powiedziałbym Kermit. Różnica między nazwą pospolitą a własną jest tylko różnicą pomiędzy bardziej ogólną rzeczą, więc ta strona tabelki to bardziej ogólne rzeczowniki, oraz bardziej konkretną rzeczą. Tu jest ciągłość. Więc jeśli mówimy na przykład, rzeka, jakaś stara rzeka, to jest to rzeczownik pospolity, ale jeśli mówimy o konkretnej rzece, to jest to rzeka, która ma nazwę niech to będzie Nil, powiedzmy. Można mówić o górach, i to jest rzeczownik pospolity, ponieważ istnieje wiele gór, ale jeśli chcemy rozmawiać o konkretnej górze, powiedzmy, Kilimandżaro, w Tanzanii, to jest nazwa własna. Więc to jest ta właściwość nazw własnych. Rzeczowniki własne zawsze są pisane wielką literą. A to oznacza, że ​​zamiast używać małej litery a, trzeba użyć wielkiej litery A. Rzeczowniki pospolite mają wielką literę wyłącznie jeśli występują na początku zdania. Więc można powiedzieć, "Góry należą do moich ulubionych (miejsc)." Ale też moglibyśmy powiedzieć: "Kilimandżaro jest moją ulubioną górą." I to jest małe, nie- wielkie M, w przeciwieństwie do tego, co jest napisane dużą literą. Taka więc jest różnica między pospolitymi rzeczownikami a rzeczownikami własnymi. Jeśli mówisz o czymś ogólnym, to to jest rzeczownik pospolity. Jeśli mówisz o czymś konkretnym, jest to nazwa własna, a różnica między nimi jest taka że nazwy piszemy wielką literą. Możesz nauczyć się wszystkiego. Na teraz to wszystko. David