Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:43

Transkrypcja filmu video

Witam gramatycy. Dzisiaj chciałabym pomówić o tym, czym są rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne ale zanim to zrobimy, Chciałbym wrócić do pochodzenia tych słów czyli ich etymologii. Więc weźmy każde z tych słów po kolei bo myślę, że przez zgłębianie tego, co te słowa znaczą, dosłownie, co one oznaczają i skąd pochodzą, lepiej zrozumiemy te pojęcia. Tak więc oba z tych słów pochodzą z łaciny. Nazwa konkretny pochodzi od łacińskiej nazwy "concretus" które oznacza, że ​​rośnie razem. Ta część znaczy rosnąć. a ta część oznacza razem. Słowo odnosi się do czegoś, o czym wiemy, że zrasta się ze sobą i staje się grube i trudne do przeniknięcia i fizyczne. Istotne jest to, że jest tu odniesienie do rzeczy fizycznej. Coś co jest konkretne jest fizyczne. Słowo abstrakcyjny, z kolei, dosłownie oznacza wyciągnąć coś, wyodrębnić Więc coś co jest abstrakcyjne, jest oderwane od rzeczywistości, od konkretu, od fizyczności. Więc to nie jest fizyczne. I to rozróżnienie w języku angielskim dotyczy rzeczowników. Coś, co jest konkretne, to coś, na co można spojrzeć lub podnieść powąchać lub poczuć, a to co jest abstrakcyjne, nie jest fizyczne, ale można o tym rozmawiać. Na przykład, słowo smutek ... Jest to rzeczownik, prawda? Jest to z pewnością rzeczownik. Ma typowe dla rzeczownika zakończenie, Przyrostek -ness, typowy dla rzeczownika Bierzemy przymiotnik "smutny" i dorzucamy tę część -ness, no i mamy rzeczownik. Ale czy smutek widać? Czy jest to coś, co można podnieść? Oczywiście, można powiedzieć, jeśli jest się uważnym i empatycznym że znajomy jest smutny, ale to nie jest coś, czego można dotknąć. Nie można tego zmierzyć. Nie można wziąć czyjegoś smutku, umieścić go pod mikroskopem i powiedzieć "Och, Roberta, masz 32 stopni smutku ". To nie jest coś fizycznego. Konkretne rzeczy, z drugiej strony, to rzeczy, które możemy zobaczyć lub policzyć lub zmierzyć. Są to części świata fizycznego. Więc wszystko na co można patrzeć, jak pies, jest konkretne, piłka jest konkretem, urwisko jest konkretem Szczęście... jest abstrakcyjne. Idea wolności ... jest abstrakcyjna. Pomimo, że wolność w swoim życiu może przejawiać się w obiektach fizycznych, np. "Och, moi rodzice dają mi wolność jedzenia lodów. " Lody to przykład konkretnego rzeczownika. Ale wolność, to coś, co pozwala ci, wiesz, daje pozwolenie od rodziców, żeby zjeść lody. To nie jest obiekt fizyczny. Więc to jest w zasadzie podstawowa różnica. Więc konkretny rzeczownik jest obiektem fizycznym a abstrakcyjny rzeczownik nie jest. To dlatego naprawdę chcę uchwycić tę myśl, że rzeczownik może być osobą, miejscem, rzeczą lub ideą, ponieważ rzeczowniki mogą być pojęciami, a te pojęcia wydają się być abstrakcyjne. Smutek, szczęście, wolność, zgoda, swoboda, niesprawiedliwość. Wszystko to są abstrakcyjne idee. To jest różnica. Możesz nauczyć się wszystkiego. To wszystko na teraz. Pa, David!